Teksti suurus:

Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 22

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 35 lõike 7 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Käesolevat määrust kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/53/EL väikelaevade ja jettide kohta ning direktiivi 94/25/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 354, 28.12.2013, lk 90–131) kohaldamisalas olevatele toodetele, milleks on:
  1) väikelaev ja osaliselt valmis väikelaev;
  2) jett ja osaliselt valmis jett;
  3) väikelaeva ja jeti komponent, kui see lastakse Euroopa Liidu turule eraldi;
  4) käitur, mis on paigaldatud või spetsiaalselt ette nähtud väikelaeva või jeti peale või sisse paigaldamiseks;
  5) käitur, mis on paigaldatud väikelaeva või jeti peale või sisse ning mida on oluliselt muudetud;
  6) oluliselt ümber ehitatud väikelaev või jett.

§ 2.   Tootele ja selle vastavushindamisele esitatavad nõuded

  (1) Toote võib teha kättesaadavaks või võtta kasutusele üksnes siis, kui nõuetekohase hooldamise ja ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei ohusta see inimeste tervist, turvalisust, vara ega keskkonda, ning üksnes juhul, kui see vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2013/53/EL tulenevatele nõuetele.

  (2) Toote nõuetele vastavust tuleb tõendada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigusakti kohaselt.

§ 3.   Turujärelevalve

  Käesolevas määruses sätestatud nõuetele vastavuse üle teeb järelevalvet Transpordiamet Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2013/53/EL, toote nõuetele vastavuse seaduses ja meresõiduohutuse seaduses sätestatud korras.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

§ 4.   Üleminekuperiood

  (1) Kuni 2017. aasta 18. jaanuarini on lubatud turule lasta või kasutusele võtta tooteid, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/25/EÜ väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 164, 30.6.1994, lk 15) reguleerimisalasse ning vastavad nimetatud direktiivis sätestatud nõuetele.

  (2) Kuni 15 kW võimsusega sädesüütega päramootoreid, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/53/EL I lisa B osa punktis 2.1 sätestatud I etapi heite piirnormidele, on lubatud turule lasta kuni 2020. aasta 18. jaanuarini, eeldusel, et need on tootnud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad vastavalt Euroopa Komisjoni soovitusele 2003/361/EÜ (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 18. jaanuaril.

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 22

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 35 lõike 7 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Käesolevat määrust kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/53/EL väikelaevade ja jettide kohta ning direktiivi 94/25/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 354, 28.12.2013, lk 90–131) kohaldamisalas olevatele toodetele, milleks on:
  1) väikelaev ja osaliselt valmis väikelaev;
  2) jett ja osaliselt valmis jett;
  3) väikelaeva ja jeti komponent, kui see lastakse Euroopa Liidu turule eraldi;
  4) käitur, mis on paigaldatud või spetsiaalselt ette nähtud väikelaeva või jeti peale või sisse paigaldamiseks;
  5) käitur, mis on paigaldatud väikelaeva või jeti peale või sisse ning mida on oluliselt muudetud;
  6) oluliselt ümber ehitatud väikelaev või jett.

§ 2.   Tootele ja selle vastavushindamisele esitatavad nõuded

  (1) Toote võib teha kättesaadavaks või võtta kasutusele üksnes siis, kui nõuetekohase hooldamise ja ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei ohusta see inimeste tervist, turvalisust, vara ega keskkonda, ning üksnes juhul, kui see vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2013/53/EL tulenevatele nõuetele.

  (2) Toote nõuetele vastavust tuleb tõendada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigusakti kohaselt.

§ 3.   Turujärelevalve

  Käesolevas määruses sätestatud nõuetele vastavuse üle teeb järelevalvet Transpordiamet Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2013/53/EL, toote nõuetele vastavuse seaduses ja meresõiduohutuse seaduses sätestatud korras.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

§ 4.   Üleminekuperiood

  (1) Kuni 2017. aasta 18. jaanuarini on lubatud turule lasta või kasutusele võtta tooteid, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/25/EÜ väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 164, 30.6.1994, lk 15) reguleerimisalasse ning vastavad nimetatud direktiivis sätestatud nõuetele.

  (2) Kuni 15 kW võimsusega sädesüütega päramootoreid, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/53/EL I lisa B osa punktis 2.1 sätestatud I etapi heite piirnormidele, on lubatud turule lasta kuni 2020. aasta 18. jaanuarini, eeldusel, et need on tootnud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad vastavalt Euroopa Komisjoni soovitusele 2003/361/EÜ (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 18. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json