Teksti suurus:

Kogemusnõustaja koolituskava

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2018, 7

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 68 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse kogemusnõustaja koolituse täpsustatud maht ja koolituse sisu.

§ 2.   Koolituse täpsustatud maht ja sisu

  (1) Kogemusnõustaja koolitus (edaspidi koolitus) koosneb seitsmest ainest, praktikast ja lõputööst.
[RT I, 10.07.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Koolituse nõutav maht on 182 tundi. Koolituskavas on 80 tundi auditoorset tööd, 30 tundi praktikat teenuseosutaja juhendamisel, 26 tundi praktika juhendamist koolitaja poolt, 38 tundi iseseisvat tööd õppematerjalidega, taastumisloo kirjalikku läbitöötamist ja eneserefleksiooni ning 8 tundi lõputöö tegemist kogemusnõustamise valdkonnas.
[RT I, 10.07.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Koolituskava täpsustatud sisu on kehtestatud määruse lisas.
[RT I, 10.07.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Tunni pikkus on 45 minutit.

§ 3.   Täiendavad õppekava nõuded

  (1) Kogemusnõustaja koolituskava õppekavarühmaks on sotsiaaltöö ja nõustamine.

  (2) Koolituse lõpetamise tingimused on:
  1) kirjaliku või suulise lõputöö õigeaegne esitamine või sooritamine;
  2) koolitaja positiivne kirjalik hinnang õppetööle, praktikale ja lõputööle;
  3) praktika juhendaja positiivne kirjalik hinnang praktikale.
[RT I, 10.07.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (21) Koolituse lõpetamisel väljastatakse isikule tunnistus.
[RT I, 10.07.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Õpet läbi viivatest õppejõududest vähemalt ühel peab olema psühholoogia, sotsiaaltöö või eripedagoogika alane kõrgharidus.

  (4) Sotsiaalkindlustusametil on õigus hinnata ja tunnustada varem läbitud õpinguid ning nende vastavust määrusega kehtestatud koolituskava nõuetele.
[RT I, 10.07.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.   Rakendussätted

  Määruse § 2 lõigetes 1 ja 2, § 3 lõikes 2 ning määruse lisas sätestatud nõudeid kohaldatakse koolitusele, mida alustatakse pärast 1. jaanuari 2019. a.
[RT I, 10.07.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

§ 5.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.07.2018, 7

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 68 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse kogemusnõustaja koolituse täpsustatud maht ja koolituse sisu.

§ 2.   Koolituse täpsustatud maht ja sisu

  (1) Kogemusnõustaja koolitus (edaspidi koolitus) koosneb seitsmest ainest, praktikast ja lõputööst.
[RT I, 10.07.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Koolituse nõutav maht on 182 tundi. Koolituskavas on 80 tundi auditoorset tööd, 30 tundi praktikat teenuseosutaja juhendamisel, 26 tundi praktika juhendamist koolitaja poolt, 38 tundi iseseisvat tööd õppematerjalidega, taastumisloo kirjalikku läbitöötamist ja eneserefleksiooni ning 8 tundi lõputöö tegemist kogemusnõustamise valdkonnas.
[RT I, 10.07.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Koolituskava täpsustatud sisu on kehtestatud määruse lisas.
[RT I, 10.07.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Tunni pikkus on 45 minutit.

§ 3.   Täiendavad õppekava nõuded

  (1) Kogemusnõustaja koolituskava õppekavarühmaks on sotsiaaltöö ja nõustamine.

  (2) Koolituse lõpetamise tingimused on:
  1) kirjaliku või suulise lõputöö õigeaegne esitamine või sooritamine;
  2) koolitaja positiivne kirjalik hinnang õppetööle, praktikale ja lõputööle;
  3) praktika juhendaja positiivne kirjalik hinnang praktikale.
[RT I, 10.07.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (21) Koolituse lõpetamisel väljastatakse isikule tunnistus.
[RT I, 10.07.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Õpet läbi viivatest õppejõududest vähemalt ühel peab olema psühholoogia, sotsiaaltöö või eripedagoogika alane kõrgharidus.

  (4) Sotsiaalkindlustusametil on õigus hinnata ja tunnustada varem läbitud õpinguid ning nende vastavust määrusega kehtestatud koolituskava nõuetele.
[RT I, 10.07.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.   Rakendussätted

  Määruse § 2 lõigetes 1 ja 2, § 3 lõikes 2 ning määruse lisas sätestatud nõudeid kohaldatakse koolitusele, mida alustatakse pärast 1. jaanuari 2019. a.
[RT I, 10.07.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

§ 5.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json