Teksti suurus:

Võlanõustaja täienduskoolituse kava

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 24.03.2016, 8

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 45 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse võlanõustaja täienduskoolituse kava täpsustatud maht ja sisu.

§ 2.   Täienduskoolituse täpsustatud maht ja sisu

  (1) Võlanõustaja täienduskoolitus (edaspidi koolitus) koosneb kuuest ainest, praktikast ja lõpueksamist.

  (2) Koolituse ainete nõutav minimaalne maht on 160 tundi, millest minimaalne kontaktõppe osakaal on 65 protsenti. Koolituse täpsustatud sisu on kehtestatud käesoleva määruse lisas.

  (3) Tunni pikkus on 45 minutit.

§ 3.   Täiendavad nõuded

  (1) Koolituse õppekavarühmaks on sotsiaaltöö ja nõustamine.

  (2) Koolitusel osalemiseks peab isikul olema riiklikult tunnustatud kõrgharidus.

  (3) Koolituse lõpetamisel väljastatakse isikule tunnistus. Tunnistuse väljastamise tingimuseks on vähemalt 80 protsendi ulatuses kontaktõppe läbimine ja õpiväljundite saavutamine täies mahus.

  (4) Koolitust läbiviival õppejõul peab olema vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon majandus-, õigus-, sotsiaal- või haridusvaldkonnas.

  (5) Õppejõul on õigus kaasata koolituse läbiviimisse eksperti, kellel on võlanõustamisteenuse osutamise või korraldamise kogemus.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrust kohaldatakse koolitusele, mis algab pärast käesoleva määruse jõustumist.

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2022, 15

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json