HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2016, 3

Määrus kehtestatakse Huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Viimsi Muusikakooli põhimääruse § 32 lõike 3 ning Viimsi Kunstikooli põhimääruse § 32 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kehtestada Viimsi Muusikakooli ühe kuu õppetasu ja pillirendi tasu järgmiselt:


1) eelkooli õppekava (rühmaõpe) alusel õppijatele 25 eurot;
2) eelkooli õppekava (koos pillitunniga) alusel õppijatele 45 eurot;
3) Suzuki meetodil õppijatele 45 eurot;
4) huvi- ja vabaõppe õppekavade alusel õppijatele 45 eurot;
5) põhiõppe õppekavade alusel õppijale 50 eurot;
6) vabaõppe õppekava alusel õppivatele täiskasvanutele (alates 19-st eluaastast või gümnaasiumi lõpetanule) 85 eurot;
7) pillirendi tasu 5 eurot. Pillirendi tasu määratakse kogu kasutaja käsutuses oleva perioodi eest, sealhulgas suveperioodil kui õppetööd ei toimu.

§ 2.   Kehtestada Viimsi Kunstikooli ühe kuu õppetasu järgmiselt:


1) 5-7 aastastele kunstigrupis õppijatele 18 eurot;
2) 7-11 aastastele eelkursuse õppekava alusel õppijatele 20 eurot;
3) 11-18 aastastele põhikursuse õppekava alusel õppijatele 25 eurot;
4) stuudiokursusel õppijatele 25 eurot.

§ 3.   Õppetasu määratakse 175 päeva/35 õppenädalat kestva õppeperioodi eest, kokku 9 kuu eest aastas.

§ 4.   Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 9. novembri 2010 määrus nr 27 „Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud“.

§ 5.   Määrus jõustub 1. septembril 2016.

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 42

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json