HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 21.05.2022, 11

Määrus kehtestatakse Huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Viimsi Muusikakooli põhimääruse § 32 lõike 3 ning Viimsi Kunstikooli põhimääruse § 32 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kehtestada Viimsi Muusikakooli ühe kuu õppetasu ja pillirendi tasu järgmiselt:


1) eelkooli õppekava (rühmaõpe) alusel õppijatele 25 eurot;
2) eelkooli õppekava (koos pillitunniga) alusel õppijatele 45 eurot;
3) Suzuki meetodil õppijatele 45 eurot;
4) huvi- ja vabaõppe õppekavade alusel õppijatele 45 eurot;
5) põhiõppe õppekavade alusel õppijale 50 eurot;
6) vabaõppe õppekava alusel õppivatele täiskasvanutele (alates 19-st eluaastast või gümnaasiumi lõpetanule) 85 eurot;
7) pillirendi tasu 5 eurot. Pillirendi tasu määratakse kogu kasutaja käsutuses oleva perioodi eest, sealhulgas suveperioodil kui õppetööd ei toimu.

§ 2.   Kehtestada Viimsi Kunstikooli ühe kuu õppetasu järgmiselt:


1) 5-7 aastastele kunstigrupis õppijatele 18 eurot;
2) 7-11 aastastele eelkursuse õppekava alusel õppijatele 20 eurot;
3) 11-18 aastastele põhikursuse õppekava alusel õppijatele 25 eurot;
4) stuudiokursusel õppijatele 25 eurot.

§ 3.   Õppetasu määratakse 175 päeva/35 õppenädalat kestva õppeperioodi eest, kokku 9 kuu eest aastas.

§ 31.   Vähendada perioodil 1. mai kuni 31. mai 2020 määruse paragrahvides 1 ja 2 sätestatud õppetasusid 50% ulatuses.

[RT IV, 20.06.2020, 22 - jõust. 23.06.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. maist 2020.]

§ 32.   Vähendada perioodil 11.03-11.04.2021 määruse § 1 punktides 1-3 ja § 2 sätestatud õppetasusid 50% ulatuses.

[RT IV, 24.03.2021, 22 - jõust. 27.03.2021]

§ 33.   Vähendada tagasiulatuvalt perioodil 11.04–30.04.2021 määruse § 1 punktides 1–5 ja § 2 sätestatud õppetasusid 50% ulatuses.

[RT IV, 27.04.2021, 28 - jõust. 30.04.2021]

§ 34.   Juhul, kui riigis kehtestatud korra alusel on huvikoolides kontaktõpe keelatud, on Viimsi Vallavalitsusel õigus ühel korral õppeaasta jooksul vabastada lapsevanemad ühel kalendrikuul Viimsi Kunstikooli ja Viimsi Muusikakooli õppetasu maksmise kohustusest kuni 50% ulatuses. Juhul, kui õppetööd ei ole võimalik jätkata üheski õppevormis, on Viimsi Vallavalitsusel õigus lapsevanemad õppetasu maksmise kohustusest vabastada kuni 100% ulatuses ühes kalendrikuus ühel korral õppeaasta jooksul. Õppetasudest vabastamise otsused vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

[RT IV, 27.04.2021, 28 - jõust. 30.04.2021]

§ 35.   Võimaldada 100% soodustust perioodil 24.02.2022 – 31.12.2022 UA tähisega Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud Ukraina sõja eest põgenenud ja Eestis ajutise kaitse saanud õpilastele määruse § 1 punktides 1–5 ja 7 ning § 2 sätestatud õppetasudes.

[RT IV, 21.05.2022, 5 - jõust. 24.05.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 24.02.2022.]

§ 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määrus jõustub 1. septembril 2016.

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 42

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json