Teksti suurus:

Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2020, 20

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 9 lõike 2 ja § 91 lõike 2 alusel.

§ 1.  Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad

  (1) Riigile kuuluva maavara, välja arvatud energeetilise maavara, kaevandamisõiguse tasumäärad aastateks 2016–2025 kehtestatakse lisas 1.

  (2) Riigile kuuluva energeetilise maavara kaevandamisõiguse tasumäärade tasemed ning nende kehtimise aluseks olevad hinnatasemed kehtestatakse lisas 2.
[RT I, 28.12.2018, 28 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Lisas 2 toodud tabeli alusel kehtib riigile kuuluvale energeetilisele maavarale aruandekvartalis kaevandamisõiguse tasumäär vastavalt aruandekvartali keskmisele üheprotsendilise väävlisisaldusega raske kütteõli maailmaturuhinnale või hakkepuidu hinnale.
[RT I, 27.03.2020, 16 - jõust. 30.03.2020, rakendatakse keskkonnatasude deklareerimisele alates 1. aprillist 2020. a.]

  (4) Lisas 2 toodud tabeli alusel riigile kuuluva energeetilise maavara tasumäärade aluseks olevad hinnatasemed ja neile vastavad tasumäärad avalikustatakse iga kvartali kohta aruandekvartalile järgneva kuu 5. kuupäevaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.

[RT I, 27.03.2020, 16 - jõust. 30.03.2020, rakendatakse keskkonnatasude deklareerimisele alates 1. aprillist 2020. a.]

§ 2.  Tasumäärade muutmise kavandamine

  (1) Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud tasumäärasid võib muuta, võttes arvesse keskkonnatasude seaduse § 9 lõikes 3 sätestatud piirmäärasid, juhul kui muutuvad tasumäärade kehtestamise lähtealused, majanduslikud või sotsiaalsed tingimused või keskkonna kasutusõiguse hinna arvutamise metoodika.
[RT I, 28.12.2018, 28 - jõust. 01.01.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 28.12.2018, 28 - jõust. 01.01.2019]

§ 3.  Rakendussätted
[Kehtetu - RT I, 28.12.2018, 28 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.  Kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 159

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 9 lõike 2 ja § 91 lõike 2 alusel.

§ 1.  Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad

  (1) Riigile kuuluva maavara, välja arvatud energeetilise maavara, kaevandamisõiguse tasumäärad aastateks 2016–2025 kehtestatakse lisas 1.

  (2) Riigile kuuluva energeetilise maavara kaevandamisõiguse tasumäärade tasemed ning nende kehtimise aluseks olevad hinnatasemed kehtestatakse lisas 2.
[RT I, 28.12.2018, 28 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Lisas 2 toodud tabeli alusel kehtib riigile kuuluvale energeetilisele maavarale aruandekvartalis kaevandamisõiguse tasumäär vastavalt aruandekvartali keskmisele üheprotsendilise väävlisisaldusega raske kütteõli maailmaturuhinnale või hakkepuidu hinnale.
[RT I, 27.03.2020, 16 - jõust. 30.03.2020, rakendatakse keskkonnatasude deklareerimisele alates 1. aprillist 2020. a.]

  (4) Lisas 2 toodud tabeli alusel riigile kuuluva energeetilise maavara tasumäärade aluseks olevad hinnatasemed ja neile vastavad tasumäärad avalikustatakse iga kvartali kohta aruandekvartalile järgneva kuu 5. kuupäevaks Kliimaministeeriumi veebilehel.

[RT I, 05.07.2023, 1 - jõust. 08.07.2023]

§ 2.  Tasumäärade muutmise kavandamine

  (1) Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud tasumäärasid võib muuta, võttes arvesse keskkonnatasude seaduse § 9 lõikes 3 sätestatud piirmäärasid, juhul kui muutuvad tasumäärade kehtestamise lähtealused, majanduslikud või sotsiaalsed tingimused või keskkonna kasutusõiguse hinna arvutamise metoodika.
[RT I, 28.12.2018, 28 - jõust. 01.01.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 28.12.2018, 28 - jõust. 01.01.2019]

§ 3.  Rakendussätted
[Kehtetu - RT I, 28.12.2018, 28 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.  Kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json