Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.10.2016, 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37² lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.  Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021 vastavalt lisale.

§ 2.  Eelarvestrateegia avalikustamine

  Põlva Vallavalitsusel avaldada määrus seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates Põlva valla kodulehel.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavolikogu 14. oktoobri 2015. a määrus nr 25 "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2016–2019" tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2018, 35