Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Valjala valla arengukava kinnitamine aastateks 2016-2024

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Valjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2016, 27

Vaadanud üle valla arengukava aastateks 2012 – 2020, võib pikaajalist arengukava pidada aluseks valla arengu kujundamisel ja investeeringute planeerimisel lähiaastatel. Käesolevast arengukavast eraldi on koostatud Muhu- ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava ning Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava. Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike1 punkti 7 ja § 37 ning kooskõlas Valjala valla põhimääruse § 13 lõige 1 punkt 7, Valjala Vallavolikogu annab määruse.

§ 1.  Kiita heaks ja kinnitada Valjala valla arengukava aastateks 2016- 2024 vastavalt lisadele.

§ 2.  Vallasekretäril esitada uus arengukava maavanemale ja Siseministeeriumile ja avalikustada valla veebilehel.

§ 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Väljaandja:Valjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 24.10.2018, 35