Teksti suurus:

Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2016, 9

Määrus kehtestatakse e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti

  Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti on esitatud SHA512 räsialgoritmi kasutades isegenereeritud sertifikaadil järgmise sõnumilühendina:
  1) „7e 5d 10 df 6e 6b 08 b6 8f 08 9f 05 8d 8f 16 a7 ef 10 f2 b6 4c b6 c6 95 61 23 f2 56 67 00 79 fa 8c 69 bc 51 4b 12 29 72 ad 2b cb 34 55 6f b0 52 ed d6 f0 77 bf 86 e5 52 d6 f2 4f ee d0 9d bd 2a”;
  2) „23 1a 97 f6 ad 2f 1c ab 2b fc 77 b3 cc 9d 27 5d de 3b 7d 95 1c 4f bf ad 26 b2 71 3e 0e e9 d3 ac 33 66 18 3b ab 0b 20 b3 0c d4 b3 8b 8f f2 c7 aa 4c 45 64 e3 b7 34 3a 12 ea 8d a7 6f e8 da cf 40”.

§ 2.   Avalikule võtmele vastava privaatvõtme kasutusala

  Käesoleva määruse §-s 1 sätestatud avalikule võtmele vastavat privaatvõtit kasutatakse ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93EÜ (ELT L 257, 28.08.2014, lk 73–114) artikli 22 kohase usaldusnimekirja ja selles sisalduvate andmete õigsuse kinnitamiseks.

§ 3.   Üleminekusäte

  Enne e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse jõustumist kehtinud usaldusnimekirja kinnitamisel kasutatud avalikku võtit ja sellele vastavat privaatvõtit võib käesoleva määruse §-s 2 nimetatud usaldusnimekirja ja selles sisalduvate andmete õigsuse kinnitamiseks kasutada kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.02.2019, 42

Määrus kehtestatakse e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti

  Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti esitatakse SHA512 räsialgoritmi kasutades isegenereeritud sertifikaadil ühena järgmistest sõnumilühenditest:
  1) 47 5E 2E 03 54 1D 21 10 61 18 C3 76 EF 44 30 B9 BA 8B AE 44 51 F9 58 3E 50 F4 FE B9 2B 3B 81 E6 C1 0B 5F 85 FA AC AF 18 55 82 C2 89 DF 19 A6 0F 0E 9A 58 D0 EE 0A 60 95 BA 1C 0D 35 84 75 8E BF;
  2) 29 F1 3B FE 19 AF 09 D4 7D F8 9C F4 BD AC 98 F3 A4 6F 15 6D 3D 0B 23 DA CE B1 FF 14 86 CF BA 16 09 7E 3E 53 D5 60 10 06 14 00 A7 61 0E DE 80 AC E4 DC 28 60 2A 50 97 9A 95 49 09 C1 99 48 E5 E4.
[RT I, 19.02.2019, 41 - jõust. 22.02.2019]

§ 2.   Avalikule võtmele vastava privaatvõtme kasutusala

  Käesoleva määruse §-s 1 sätestatud avalikule võtmele vastavat privaatvõtit kasutatakse ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93EÜ (ELT L 257, 28.08.2014, lk 73–114) artikli 22 kohase usaldusnimekirja ja selles sisalduvate andmete õigsuse kinnitamiseks.

§ 3.   Üleminekusäte

  Käesoleva määruse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustunud redaktsioonis nimetatud privaatvõtit võib §-s 2 nimetatud usaldusnimekirja ja selles sisalduvate andmete õigsuse kinnitamiseks kasutada kuni 30. aprillini 2019. aastal.
[RT I, 19.02.2019, 41 - jõust. 22.02.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json