Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord Luunja vallas

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2017, 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 451, § 452, § 156 lõigete 31 - 33 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib riigieelarvest Luunja valla eelarvesse eraldatud raske ja sügava puudega laste toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks erladatavate vahendiste kasutamist.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarvest Luunja vallale eraldatud vahendeid saab kasutada Luunja valla elanikeregistris olevate raske ja sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks või teenuste eest maksmiseks ning uute teenuste arendamiseks.

  (2) Riigi poolt eraldatavaid rahalisi vahendeid kasutatakse alljärgnevate toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) sotsiaaltransporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  3) tugiisikuteenus lapsele või tema perele;
  4) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenuste ja abivahendite eest tasumiseks;
  5) eluruumide kohandamine;
  6) nõustamisteenus;
  7) sotsiaalteenuste osutajate (sh lapsehoidjatele ja tugiisikutele) koolituse eest tasumiseks;
  8) raske või sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks;
  9) muud sotsiaalteenused, mis aitavad parandada raske ja sügava puudega lapse arengut ja tema pere toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 3.   Rahaliste vahendite taotlemine

  (1) Riigieelarvest Luunja vallale eraldatud vahendite taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus taotlemiseks kehtestatud blanketil.

  (2) Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuse osutamise toetust võib taotleda kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil sihtrühma kuuluv laps saab 18. aastaseks.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud vahendid kantakse samaks otstarbeks üle järgmise aasta eelarvesse.

  (2) Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 20.12.2007 määrus nr 16 „Riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Luunja vallas”.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2017

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2021, 47

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json