Teksti suurus:

Loetelu sündmustest, mis võivad põhjustada hädaolukorra ja mille kohta koostatakse riskianalüüs, ning hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivad asutused

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2017, 33

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.  Loetelu sündmustest, mis võivad põhjustada hädaolukorra ja mille kohta koostatakse riskianalüüs

  Sündmused, mis võivad põhjustada hädaolukorra ja mille kohta koostatakse riskianalüüs, on järgmised:
  1) päästesündmus – tulekahjust, plahvatusest, varingust, transpordiõnnetusest, keskkonnareostusest, looduslikest põhjustest või muust sarnasest sündmusest tekkinud olukord maismaal ja siseveekogul, mis ohustab inimese elu, tervist, vara või keskkonda;
  2) politseisündmus – massilisest korratusest, põgenike massilisest sisserändest, massilisest piiririkkumisest, rünnakust objektile, objekti hõivamisest või muust politsei pädevusse kuuluvast sündmusest tekkinud olukord maismaal, merel või piiriveekogul, mis ohustab inimese elu, tervist, vara või keskkonda;
  3) küberintsident – arvutivõrgus toimuv turvaintsident, mis põhjustab kõrvalekaldeid küberruumi ettenähtud toimimisest või elutähtsate teenuste toimepidevusest või mis ohustab inimese elu, tervist, vara või keskkonda
  4) kiirgus- või tuumaõnnetus – kiirgus- või tuumaavarii tagajärjel kujunenud avariikiirituse olukord, mis ohustab inimese elu, tervist, vara või keskkonda;
  5) tervishoiusündmus – sündmus, mis on põhjustanud või võib põhjustada paljude inimeste eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse;
  6) loomataud – bioloogilise haigustekitaja põhjustatud loomahaigus, mis ohustab inimese elu, tervist, vara või keskkonda.

§ 2.  Hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivad asutused

  Hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivad asutused on järgmised:
  1) päästesündmus – Päästeamet;
  2) politseisündmus – Politsei- ja Piirivalveamet;
  3) küberintsident – Riigi Infosüsteemi Amet;
  4) kiirgus- või tuumaõnnetus – Keskkonnaamet;
  5) tervishoiusündmus – Terviseamet;
  6) loomataud – Veterinaar- ja Toiduamet.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2017. a.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2021, 7

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json