Teksti suurus:

Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 10.12.2019, 9

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1.   Asustusüksuste nimistu ja nende lahkmejooned

  (1) Määrusega kinnitatakse asustusüksuste nimistu asustusüksusena linnade, alevite, alevike ja külade lõikes maakondade ning neisse kuuluvate valdade ja linnade kaupa (lisatud).

  (2) Määrusega määratakse kindlaks asustusüksuste lahkmejoonteks katastrikaardile kantud asustusüksuste lahkmejooned määruse jõustumise seisuga.

  (3) Maa-amet registreerib katastrikaardil asustusüksuste lahkmejoontes pärast lõikes 2 nimetatud tähtpäeva tehtud muudatused.

§ 11.   Lahkmejoonte muudatused

  (1) Harju maakonna Harku valla Ilmandu, Muraste ja Suurupi külade lahkmejooni muudetakse uue asustusüksuse Meriküla moodustamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Saare maakonna Saaremaa valla Koimla ja Taritu külade lahkmejooni muudetakse katastriüksuste Taritu küla koosseisu arvamisega vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 3.
[RT I, 27.02.2018, 3 - jõust. 02.03.2018]

  (3) Lääne maakonna Lääne-Nigula valla Keskvere, Kurevere ja Tammiku külade lahkmejooni muudetakse ajalooliste külapiiride ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 4.
[RT I, 06.04.2018, 1 - jõust. 09.04.2018]

  (4) Lääne maakonna Lääne-Nigula valla Rehemäe küla lahkmejooni muudetakse ajaloolise Kuke küla ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 5.
[RT I, 06.04.2018, 1 - jõust. 09.04.2018]

  (5) Lääne-Viru maakonna Kadrina valla Leikude ja Vaiatu külade lahkmejooni muudetakse ajaloolise Kolu küla ennistamiseks vastavalt kastastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 6.
[RT I, 06.04.2018, 1 - jõust. 09.04.2018]

  (6) Võru maakonna Setomaa valla Käre ja Toomasmäe külade lahkmejooni muudetakse ajalooliste külapiiride ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 7.
[RT I, 09.11.2018, 1 - jõust. 12.11.2018]

  (7) Põlva maakonna Räpina valla Meerapalu küla lahkmejooni muudetakse ajaloolise Pedaspää küla ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 8.
[RT I, 15.02.2019, 2 - jõust. 18.02.2019]

  (8) Harju maakonna Lääne-Harju valla Keila-Joa aleviku lahkmejooni muudetakse uue, Merenuka küla moodustamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 9.
[RT I, 12.04.2019, 9 - jõust. 15.04.2019]

  (9) Saare maakonna Saaremaa valla Sandla küla ja Väljamõisa küla lahkmejooni muudetakse katastriüksuste Sandla küla koosseisu arvamisega vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 10.
[RT I, 03.05.2019, 6 - jõust. 06.05.2019]

  (10) Lääne-Viru maakonna Tapa valla Tapa linna lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 11.
[RT I, 10.05.2019, 5 - jõust. 13.05.2019, rakendatakse 2019. aasta 1. maist]

  (11) Lääne-Viru maakonna Kadrina valla Ridaküla küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 11.
[RT I, 10.05.2019, 5 - jõust. 13.05.2019, rakendatakse 2019. aasta 1. maist]

  (12) Võru maakonna Antsla valla Luhametsa küla ja Roosiku küla lahkmejooni muudetakse katastriüksuse Roosiku küla koosseisu arvamisega vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 12.
[RT I, 19.06.2019, 13 - jõust. 22.06.2019]

  (13) Võru maakonna Võru valla Kahkva küla, Pääväkese küla ja Rõssa küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 13.
[RT I, 19.07.2019, 5 - jõust. 22.07.2019]

  (14) Harju maakonna Kiili valla Kangru aleviku, Luige aleviku ning Saku valla Tammejärve küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 14.
[RT I, 19.07.2019, 6 - jõust. 22.07.2019, rakendatakse 2019. aasta 1. juulist]

  (15) Harju maakonna Kiili valla Kurevere küla ning Saku valla Tagadi küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 15.
[RT I, 19.07.2019, 6 - jõust. 22.07.2019, rakendatakse 2019. aasta 1. juulist]

  (16) Harju maakonna Kiili valla Sausti küla ja Saku valla Saustinõmme küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 16.
[RT I, 19.07.2019, 6 - jõust. 22.07.2019, rakendatakse 2019. aasta 1. juulist]

  (17) Tartu maakonna Peipsiääre valla Kodavere küla lahkmejooni muudetakse ajaloolise Tedreküla küla ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 17.
[RT I, 15.10.2019, 3 - jõust. 18.10.2019]

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Asustusüksuste nimistu ja lahkmejoonte osas kohaldatakse määruse jõustumisest kuni 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevani lõikes 1 nimetatud regionaalministri määrusega kinnitatud nimistut ja selle kohaselt kindlaks määratud lahkmejooni.

  (3) Määruse § 1 lõikes 1 nimetatud asustusüksuste nimistu ja § 1 lõike 2 kohaselt kindlaks määratud lahkmejooned jõustuvad iga kohaliku omavalitsuse üksuse osas selle volikogu 2017. aasta valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.09.2021, 6

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1.   Asustusüksuste nimistu ja nende lahkmejooned

  (1) Määrusega kinnitatakse asustusüksuste nimistu asustusüksusena linnade, alevite, alevike ja külade lõikes maakondade ning neisse kuuluvate valdade ja linnade kaupa (lisatud).

  (2) Määrusega määratakse kindlaks asustusüksuste lahkmejoonteks katastrikaardile kantud asustusüksuste lahkmejooned määruse jõustumise seisuga.

  (3) Maa-amet registreerib katastrikaardil asustusüksuste lahkmejoontes pärast lõikes 2 nimetatud tähtpäeva tehtud muudatused.

§ 11.   Lahkmejoonte muudatused

  (1) Harju maakonna Harku valla Ilmandu, Muraste ja Suurupi külade lahkmejooni muudetakse uue asustusüksuse Meriküla moodustamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Saare maakonna Saaremaa valla Koimla ja Taritu külade lahkmejooni muudetakse katastriüksuste Taritu küla koosseisu arvamisega vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 3.
[RT I, 27.02.2018, 3 - jõust. 02.03.2018]

  (3) Lääne maakonna Lääne-Nigula valla Keskvere, Kurevere ja Tammiku külade lahkmejooni muudetakse ajalooliste külapiiride ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 4.
[RT I, 06.04.2018, 1 - jõust. 09.04.2018]

  (4) Lääne maakonna Lääne-Nigula valla Rehemäe küla lahkmejooni muudetakse ajaloolise Kuke küla ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 5.
[RT I, 06.04.2018, 1 - jõust. 09.04.2018]

  (5) Lääne-Viru maakonna Kadrina valla Leikude ja Vaiatu külade lahkmejooni muudetakse ajaloolise Kolu küla ennistamiseks vastavalt kastastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 6.
[RT I, 06.04.2018, 1 - jõust. 09.04.2018]

  (6) Võru maakonna Setomaa valla Käre ja Toomasmäe külade lahkmejooni muudetakse ajalooliste külapiiride ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 7.
[RT I, 09.11.2018, 1 - jõust. 12.11.2018]

  (7) Põlva maakonna Räpina valla Meerapalu küla lahkmejooni muudetakse ajaloolise Pedaspää küla ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 8.
[RT I, 15.02.2019, 2 - jõust. 18.02.2019]

  (8) Harju maakonna Lääne-Harju valla Keila-Joa aleviku lahkmejooni muudetakse uue, Merenuka küla moodustamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 9.
[RT I, 12.04.2019, 9 - jõust. 15.04.2019]

  (9) Saare maakonna Saaremaa valla Sandla küla ja Väljamõisa küla lahkmejooni muudetakse katastriüksuste Sandla küla koosseisu arvamisega vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 10.
[RT I, 03.05.2019, 6 - jõust. 06.05.2019]

  (10) Lääne-Viru maakonna Tapa valla Tapa linna lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 11.
[RT I, 10.05.2019, 5 - jõust. 13.05.2019, rakendatakse 2019. aasta 1. maist]

  (11) Lääne-Viru maakonna Kadrina valla Ridaküla küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 11.
[RT I, 10.05.2019, 5 - jõust. 13.05.2019, rakendatakse 2019. aasta 1. maist]

  (12) Võru maakonna Antsla valla Luhametsa küla ja Roosiku küla lahkmejooni muudetakse katastriüksuse Roosiku küla koosseisu arvamisega vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 12.
[RT I, 19.06.2019, 13 - jõust. 22.06.2019]

  (13) Võru maakonna Võru valla Kahkva küla, Pääväkese küla ja Rõssa küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 13.
[RT I, 19.07.2019, 5 - jõust. 22.07.2019]

  (14) Harju maakonna Kiili valla Kangru aleviku, Luige aleviku ning Saku valla Tammejärve küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 14.
[RT I, 19.07.2019, 6 - jõust. 22.07.2019, rakendatakse 2019. aasta 1. juulist]

  (15) Harju maakonna Kiili valla Kurevere küla ning Saku valla Tagadi küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 15.
[RT I, 19.07.2019, 6 - jõust. 22.07.2019, rakendatakse 2019. aasta 1. juulist]

  (16) Harju maakonna Kiili valla Sausti küla ja Saku valla Saustinõmme küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 16.
[RT I, 19.07.2019, 6 - jõust. 22.07.2019, rakendatakse 2019. aasta 1. juulist]

  (17) Tartu maakonna Peipsiääre valla Kodavere küla lahkmejooni muudetakse ajaloolise Tedreküla küla ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 17.
[RT I, 15.10.2019, 3 - jõust. 18.10.2019]

  (18) Järva maakonna Türi valla Türi linna, Käru, Särevere ja Väätsa aleviku ning Kändliku, Lauri, Väljataguse, Aasuvälja, Ülejõe, Laupa, Lokuta, Türi-Alliku, Tori, Taikse ja Vilita külade lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 18.
[RT I, 05.05.2020, 7 - jõust. 08.05.2020]

  (19) Rapla maakonna Märjamaa valla Kohatu küla ning Harju maakonna Saue valla Lehetu küla piiri muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 19.
[RT I, 17.07.2020, 6 - jõust. 01.09.2020]

  (20) Viljandi maakonna Põhja-Sakala valla Suure-Jaani linna, Päraküla, Lõhavere ja Nuutre külade lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 20.
[RT I, 13.10.2020, 2 - jõust. 16.10.2020]

  (21) Pärnu maakonna Saarde valla Kanaküla ja Reinse külade lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 21.
[RT I, 15.01.2021, 2 - jõust. 18.01.2021]

  (22) Põlva maakonna Kanepi valla Erastvere ja Soodoma küla lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 22.
[RT I, 26.02.2021, 2 - jõust. 01.03.2021]

  (23) Lääne-Viru maakonna Tapa valla Tamsalu linna ja Sääse aleviku lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 23.
[RT I, 22.09.2021, 4 - jõust. 25.09.2021]

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Asustusüksuste nimistu ja lahkmejoonte osas kohaldatakse määruse jõustumisest kuni 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevani lõikes 1 nimetatud regionaalministri määrusega kinnitatud nimistut ja selle kohaselt kindlaks määratud lahkmejooni.

  (3) Määruse § 1 lõikes 1 nimetatud asustusüksuste nimistu ja § 1 lõike 2 kohaselt kindlaks määratud lahkmejooned jõustuvad iga kohaliku omavalitsuse üksuse osas selle volikogu 2017. aasta valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

/otsingu_soovitused.json