Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2018, 59

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 alusel.

§ 1.   Põltsamaa Vallavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine

  (1) Maksta Põltsamaa Vallavalitsuse liikmetele (edaspidi valitsusliige) v.a vallavanem ja abivallavanem hüvitist.
[RT IV, 27.03.2018, 39 - jõust. 30.03.2018]

  (2) Valitsusliikmele makstakse hüvitist vallavalitsuse tööst osavõtu ja istungil osalemise eest 80 eurot ühe istungi kohta.

  (3) Hüvitiselt arvestatakse kõik tööjõukuludega kaasnevad maksud.

  (4) Ametiasutuse rahandusosakond maksab hüvitise välja üldjuhul jooksva kuu viimasel tööpäeval.

  (5) Hüvitis kantakse valitsusliikme arvelduskontole.

  (6) Hüvitisest on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel.

  (7) Vallavalitsuse istungitest osavõtu kohta peab arvestust vallakantselei istungi protokolli ja istungil osalejate registreerimislehe alusel.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.03.2018, 59

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 19 alusel.

§ 1.   Põltsamaa Vallavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine

  (1) Maksta Põltsamaa Vallavalitsuse liikmetele (edaspidi valitsusliige) v.a vallavanem ja abivallavanem hüvitist.
[RT IV, 27.03.2018, 39 - jõust. 30.03.2018]

  (2) Valitsusliikmele makstakse hüvitist vallavalitsuse tööst osavõtu ja istungil osalemise eest 80 eurot ühe istungi kohta.

  (3) Hüvitiselt arvestatakse kõik tööjõukuludega kaasnevad maksud.

  (4) Ametiasutuse rahandusosakond maksab hüvitise välja üldjuhul jooksva kuu viimasel tööpäeval.

  (5) Hüvitis kantakse valitsusliikme arvelduskontole.

  (6) Hüvitisest on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel.

  (7) Vallavalitsuse istungitest osavõtu kohta peab arvestust vallakantselei istungi protokolli ja istungil osalejate registreerimislehe alusel.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

/otsingu_soovitused.json