Teksti suurus:

Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2019, 26

Määrus kehtestatakse raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel.

§ 1.   Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine

  Kehtestada järgmised Raamatupidamise Toimkonna juhendid (edaspidi RTJ):
  1) RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (lisa 1);
  2) RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes (lisa 2);
  3) RTJ 3 Finantsinstrumendid (lisa 3);
  4) RTJ 4 Varud (lisa 4);
  5) RTJ 5 Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad (lisa 5);
  6) RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud (lisa 6);
  7) RTJ 7 Bioloogilised varad (lisa 7);
  8) RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad (lisa 8);
  9) RTJ 9 Rendiarvestus (lisa 9);
  10) RTJ 10 Tulu kajastamine (lisa 10);
  11) RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine (lisa 11);
  12) RTJ 12 Sihtfinantseerimine (lisa 12);
  13) RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded (lisa 13);
  14) RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused (lisa 14);
  15) RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon (lisa 15);
  16) RTJ 16 Teenuste kontsessioonikokkulepped (lisa 16).

§ 2.   Määruse kohaldamine

  (1) Määruse lisade 3, 4, 10, 12 ja 13 1. jaanuaril 2018. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.

  (2) Määruse lisade 1, 2, 5–7, 9, 11, 15 ja 16 1. jaanuaril 2018. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse aruandeperioodidele algusega 2017. aasta 1. jaanuar kuni 2017. aasta 31. detsember.

  (3) Määruse lisade 8 ja 14 1. jaanuaril 2018. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse aruandeperioodidele algusega 2017. aasta 1. jaanuar kuni 2018. aasta 31. detsember.

  (4) Määruse lisade 5, 9, 11 ja 15 1. jaanuaril 2019. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse aruandeperioodidele algusega 1. jaanuar kuni 2018. aasta 31. detsember.

  (5) Määruse lisade 1, 2, 6, 7 ja 16 1. jaanuaril 2019. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.

  (6) Määruse lisade 5, 8, 9, 11, 14 ja 15 1. jaanuaril 2020. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2019. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.
[RT I, 20.12.2019, 23 - jõust. 01.01.2020]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2019, 26

Määrus kehtestatakse raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel.

§ 1.   Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine

  Kehtestada järgmised Raamatupidamise Toimkonna juhendid (edaspidi RTJ):
  1) RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (lisa 1);
  2) RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes (lisa 2);
  3) RTJ 3 Finantsinstrumendid (lisa 3);
  4) RTJ 4 Varud (lisa 4);
  5) RTJ 5 Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad (lisa 5);
  6) RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud (lisa 6);
  7) RTJ 7 Bioloogilised varad (lisa 7);
  8) RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad (lisa 8);
  9) RTJ 9 Rendiarvestus (lisa 9);
  10) RTJ 10 Tulu kajastamine (lisa 10);
  11) RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine (lisa 11);
  12) RTJ 12 Sihtfinantseerimine (lisa 12);
  13) RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded (lisa 13);
  14) RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused (lisa 14);
  15) RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon (lisa 15);
  16) RTJ 16 Teenuste kontsessioonikokkulepped (lisa 16).

§ 2.   Määruse kohaldamine

  (1) Määruse lisade 3, 4, 10, 12 ja 13 1. jaanuaril 2018. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.

  (2) Määruse lisade 1, 2, 5–7, 9, 11, 15 ja 16 1. jaanuaril 2018. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse aruandeperioodidele algusega 2017. aasta 1. jaanuar kuni 2017. aasta 31. detsember.

  (3) Määruse lisade 8 ja 14 1. jaanuaril 2018. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse aruandeperioodidele algusega 2017. aasta 1. jaanuar kuni 2018. aasta 31. detsember.

  (4) Määruse lisade 5, 9, 11 ja 15 1. jaanuaril 2019. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse aruandeperioodidele algusega 1. jaanuar kuni 2018. aasta 31. detsember.

  (5) Määruse lisade 1, 2, 6, 7 ja 16 1. jaanuaril 2019. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.

  (6) Määruse lisade 5, 8, 9, 11, 14 ja 15 1. jaanuaril 2020. a jõustunud redaktsioone kohaldatakse 2019. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.
[RT I, 20.12.2019, 23 - jõust. 01.01.2020]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

/otsingu_soovitused.json