HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2021, 2

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määr (edaspidi kohatasu) ja tasumise kord.

§ 2.   Kohatasu

  (1) Kohatasu ühe lasteaias käiva lapse kohta on 20 eurot kuus.

  (2) Kohatasu ühest perekonnast iga teise ja enama lasteaias käiva lapse kohta on 10 eurot kuus.

§ 3.   Kohatasu maksmine

  (1) Kohatasu makstakse jooksva kuu 20. kuupäevaks Lääneranna Vallavalitsuse pangakontole või sularahas vallavalitsuse kassasse.

  (2) Kohatasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest, v.a juunist augustini, mil tasutakse kohatasu vastavalt eelregistreerimisele. Arvestus toimub kalendrikuu kaupa.

§ 4.   Toidukulu vallaeelarvest finantseerimise kord

  Vallaeelarve vahenditest kaetakse lapse toidukulu päevamaksumus kõigil Lääneranna valla koolieelsetes lasteasutustes käivatel lastel.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 61.   Rakendussäte

  Vabastada vanemad Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 1. märtsist 2021 kuni 30. aprillini 2021
[RT IV, 18.03.2021, 1 - jõust. 21.03.2021, rakendatakse alates 01.03.2021]

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2021, 2

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määr (edaspidi kohatasu) ja tasumise kord.

§ 2.   Kohatasu

  (1) Kohatasu ühe lasteaias käiva lapse kohta on 20 eurot kuus.

  (2) Kohatasu ühest perekonnast iga teise ja enama lasteaias käiva lapse kohta on 10 eurot kuus.

§ 3.   Kohatasu maksmine

  (1) Kohatasu makstakse jooksva kuu 20. kuupäevaks Lääneranna Vallavalitsuse pangakontole või sularahas vallavalitsuse kassasse.

  (2) Kohatasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest, v.a juunist augustini, mil tasutakse kohatasu vastavalt eelregistreerimisele. Arvestus toimub kalendrikuu kaupa.

§ 4.   Toidukulu vallaeelarvest finantseerimise kord

  Vallaeelarve vahenditest kaetakse lapse toidukulu päevamaksumus kõigil Lääneranna valla koolieelsetes lasteasutustes käivatel lastel.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 61.   Rakendussäte

  Vabastada vanemad Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 1. märtsist 2021 kuni 30. aprillini 2021
[RT IV, 18.03.2021, 1 - jõust. 21.03.2021, rakendatakse alates 01.03.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json