Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Alutaguse valla elanike soodustused

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2018, 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Alutaguse valla elanikele soodustuste andmist valla asutuste ja valla osalusega ettevõtete poolt pakutavate teenuste kohta.

  (2) Korra kehtestamise eesmärk on soodustada Alutaguse valla elanike vaba aja sisustamist ja propageerida tervislikke eluviise, samuti parandada valla poolt pakutavate teenuste kättesaadavust ning luua võrdseid võimalusi kõigile vallaelanikele.

§ 2.   Soodustuse saamise alused

  (1) Soodustust on õigustatud saama elanikud, kes omavad rahvastikuregistris lähiaadressi täpsusega elukohta Alutaguse vallas vähemalt kestvusega kuus kuud ning neile on väljastatud valla kodaniku kaart. Valla kodaniku kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

  (2) Valla kodaniku kaardi väljastab õigustatud isikule tema avalduse alusel vallakantselei. Valla kodaniku kaart väljastatakse kehtivusega üks aasta.

§ 3.   Soodustused

  Valla kodaniku kaarti omaval elanikul on õigus saada soodustust teenuste hinnakirjas fikseeritud hinnalt alljärgnevalt:
  1) soodustus 50% - SA Pannjärve Tervisespordikeskuse spordiinventari (suusad, tõukekelgud, rulluisud, rattad, tõukerattad, käimiskepid jm) laenutus ning dušširuumide kasutus;
  2) soodustus 30% (pensionäridel 50%) - Mäetaguse SPA suplusmaja kasutus pühapäevast reedeni;
  3) soodustus 20% - valla omandis olevate ruumide rent tähtpäevade korraldamiseks.

§ 4.   Soodustuste fikseerimine ja tasumine

  (1) Teenuse pakkuja peab arvestust soodustust kasutanud isikute kohta, fikseerides vastaval registreerimislehel isiku nime, valla kodaniku kaardi numbri. Soodustust kasutanud isik tõendab soodustuse saamist allkirjaga registreerimislehel.

  (2) Soodustust saanute registreerimislehe alusel koostatakse aruanne, mis esitatakse koos arvega Alutaguse Vallavalitsusele.

  (3) Alutaguse Vallavalitsus doteerib hinnakirjas fikseeritud hinna ja soodustuse hinnavahe aruandes fikseeritud summa ulatuses esitatud arve alusel.

§ 5.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Illuka Vallavolikogu 27.10.2014. a määrus nr 23 „Valla elanikele soodustuste andmise korra kinnitamine“.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Valla kodaniku kaardi ja avalduse vormi töötab välja Alutaguse Vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2018. a.

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2018, 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Alutaguse valla elanikele soodustuste andmist valla asutuste, valla osalusega ettevõtete ja koostööpartnerite poolt pakutavate teenuste kohta.
[RT IV, 29.11.2018, 19 - jõust. 02.12.2018]

  (2) Korra kehtestamise eesmärk on soodustada Alutaguse valla elanike vaba aja sisustamist ja propageerida tervislikke eluviise ning võimaldada valla elanikel soodustingimustel saada erinevaid teenuseid/tooteid koostööpartnerite juures.
[RT IV, 29.11.2018, 19 - jõust. 02.12.2018]

§ 2.   Soodustuse saamise alused

  (1) Soodustust on õigustatud saama elanikud, kes omavad rahvastikuregistris lähiaadressi täpsusega elukohta Alutaguse vallas vähemalt kestvusega kuus kuud ning neile on väljastatud valla kodaniku kaart. Valla kodaniku kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

  (2) Valla kodaniku kaardi väljastab õigustatud isikule tema avalduse alusel vallakantselei. Valla kodaniku kaart väljastatakse kehtivusega üks aasta.

§ 3.   Soodustused

  (1) Valla kodaniku kaarti omaval elanikul on õigus saada soodustust teenuste hinnakirjas fikseeritud hinnalt alljärgnevalt:
  1) soodustus 50% - SA Pannjärve Tervisespordikeskuse spordiinventari (suusad, tõukekelgud, rulluisud, rattad, tõukerattad, käimiskepid jm) laenutus ning dušširuumide kasutus;
  2) soodustus 30% (pensionäridel 50%) - Mäetaguse SPA suplusmaja kasutus pühapäevast reedeni;
  3) soodustus 20% - valla omandis olevate ruumide rent tähtpäevade korraldamiseks.

  (2) Valla kodaniku kaarti omaval elanikul on õigus tasuta järgnevatele teenustele:
  1) vallasisene ühistransport;
  2) Uikala prügilasse (jäätmejaama) ära anda järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong, plastid, klaas, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, puit, tekstiil, suurjäätmed.
[RT IV, 29.11.2018, 19 - jõust. 02.12.2018]

§ 4.   Soodustuste fikseerimine ja tasumine

  (1) Teenuse pakkuja peab arvestust soodustust kasutanud isikute kohta, fikseerides vastaval registreerimislehel isiku nime, valla kodaniku kaardi numbri.
[RT IV, 29.11.2018, 19 - jõust. 02.12.2018]

  (2) Soodustust saanute registreerimislehe alusel koostatakse aruanne, mis esitatakse koos arvega Alutaguse Vallavalitsusele.

  (3) Alutaguse Vallavalitsus doteerib hinnakirjas fikseeritud hinna ja soodustuse hinnavahe aruandes fikseeritud summa ulatuses esitatud arve alusel.

§ 5.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Valla kodaniku kaardi ja avalduse vormi töötab välja Alutaguse Vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2018. a.

/otsingu_soovitused.json