HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2021, 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 22 lg 1 p 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja § 27 lg 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteaed) lapsevanema poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu) ühe lapse kohta kalendrikuus.

  (2) Vanema osalustasust kaetakse osaliselt lasteaia majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud.

§ 2.   Osalustasu suurus

  (1) Osalustasu suurus lapsevanemale alates 1. septembrist 2018 täisajaga koha kasutamisel on:
  1) ühe lasteaias käiva lapse kohta 25,00 eurot kalendrikuus;
  2) iga järgneva samast perest lasteaias käiva lapse eest lapsevanem osalustasu ei maksa;
  3) Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel väljaspool Viljandi valda elavatele lapsevanematele on osalustasu suuruseks 25,00 eurot kalendrikuus iga lasteaias käiva lapse kohta.

  (2) Osalustasu suurus lapsevanemale alates 1. septembrist 2018 osaajalise koha kasutamisel on:
  1) ühe lasteaias käiva lapse kohta 15,00 eurot kalendrikuus;
  2) iga järgneva samast perest lasteaias käiva lapse eest lapsevanem osalustasu ei maksa;
  3) rahvastikuregistri andmetel väljaspool Viljandi valda elavatele lapsevanematele on osalustasu suuruseks 15,00 eurot kalendrikuus iga lasteaias käiva lapse kohta.

§ 3.   Osalustasu maksmisest vabastamine

  Lapsevanem vabastatakse tema poolt kaetava osa tasumisest:
  1) lasteaia mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel suveperioodil (juuni-, juuli- ja augustikuul) kuni kolme kalendrikuu ulatuses lasteaia direktori käskkirja alusel;
[RT IV, 06.06.2019, 7 - jõust. 01.09.2019]
  2) lapse pikemaajalise puudumise korral tervislikel põhjustel (alates 30 kalendripäevast) meditsiinilise õiendi esitamisel;
  3) muudel erandjuhtudel Viljandi Vallavalitsuse korralduse alusel.
[RT IV, 10.04.2021, 12 - jõust. 13.04.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.03.2021]

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Osalustasu arvestamise ja maksmise korra kehtestab Viljandi Vallavalitsus.

  (11) [Kehtetu - RT IV, 10.04.2021, 12 - jõust. 13.04.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.03.2021]

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2018.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2021, 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 22 lg 1 p 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja § 27 lg 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteaed) lapsevanema poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu) ühe lapse kohta kalendrikuus.

  (2) Vanema osalustasust kaetakse osaliselt lasteaia majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud.

§ 2.   Osalustasu suurus

  (1) Osalustasu suurus lapsevanemale alates 1. septembrist 2018 täisajaga koha kasutamisel on:
  1) ühe lasteaias käiva lapse kohta 25,00 eurot kalendrikuus;
  2) iga järgneva samast perest lasteaias käiva lapse eest lapsevanem osalustasu ei maksa;
  3) Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel väljaspool Viljandi valda elavatele lapsevanematele on osalustasu suuruseks 25,00 eurot kalendrikuus iga lasteaias käiva lapse kohta.

  (2) Osalustasu suurus lapsevanemale alates 1. septembrist 2018 osaajalise koha kasutamisel on:
  1) ühe lasteaias käiva lapse kohta 15,00 eurot kalendrikuus;
  2) iga järgneva samast perest lasteaias käiva lapse eest lapsevanem osalustasu ei maksa;
  3) rahvastikuregistri andmetel väljaspool Viljandi valda elavatele lapsevanematele on osalustasu suuruseks 15,00 eurot kalendrikuus iga lasteaias käiva lapse kohta.

§ 3.   Osalustasu maksmisest vabastamine

  Lapsevanem vabastatakse tema poolt kaetava osa tasumisest:
  1) lasteaia mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel suveperioodil (juuni-, juuli- ja augustikuul) kuni kolme kalendrikuu ulatuses lasteaia direktori käskkirja alusel;
[RT IV, 06.06.2019, 7 - jõust. 01.09.2019]
  2) lapse pikemaajalise puudumise korral tervislikel põhjustel (alates 30 kalendripäevast) meditsiinilise õiendi esitamisel;
  3) muudel erandjuhtudel Viljandi Vallavalitsuse korralduse alusel.
[RT IV, 10.04.2021, 12 - jõust. 13.04.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.03.2021]

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Osalustasu arvestamise ja maksmise korra kehtestab Viljandi Vallavalitsus.

  (11) [Kehtetu - RT IV, 10.04.2021, 12 - jõust. 13.04.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.03.2021]

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2018.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json