SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2020, 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Narva Linnavolikogu 18.05.2017 määruse nr 8 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord“ § 2 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kinnitada järgmised raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärad ühe lapse kohta:

  (1) lapsehoiuteenus – 7,00 eurot/tund;

  (2) isikliku abistaja teenus – 3,00 eurot/tund, mitte rohkem kui 2000,00 eurot aastas;

  (3) tugiisikuteenus lapsele – 5,60 eurot/tund; mitte rohkem kui 160 tundi kuus õppeaasta jooksul, suvevaheajal mitte rohkem kui 80 tundi kuus;

  (4) tugiisikuteenus lapsele, kes õpib väljaspool Narvat asuvas koolis – 6,80 eurot/tund; mitte rohkem kui 160 tundi kuus õppeaasta jooksul, suvevaheajal mitte rohkem kui 80 tundi kuus;

  (5) rehabilitatsiooniteenused – mitte rohkem kui 400,00 eurot aastas:
  1) füsioterapeudi teenus – 27,00 eurot/tund;
  2) tegevusterapeudi teenus – 27,00 eurot/tund ja loovterapeudi teenus – 26,00 eurot/tund;
  3) sotsiaaltöötaja teenus – 25,00 eurot/tund;
  4) eripedagoogi teenus – 26,00 eurot/tund;
  5) psühholoogi teenus – 27,00 eurot/tund;
  6) logopeedi teenus – 27,00 eurot/tund.
[RT IV, 22.09.2020, 1 - jõust. 25.09.2020]

  (6) invatransporditeenus:
  1) haridusasutusse – mitte rohkem kui 2500,00 eurot aastas;
  2) ravi- või rehabilitatsiooniasutusse – mitte rohkem kui 2000,00 eurot aastas;

  (7) eluruumi kohandamine – mitte rohkem kui 10 000,00 eurot aastas.
[RT IV, 07.11.2018, 37 - jõust. 10.11.2018]

§ 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Määrust rakendatakse alates 01.06.2018. a.

§ 4.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.09.2022, 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Narva Linnavolikogu 18.05.2017 määruse nr 8 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord“ § 2 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kinnitada järgmised raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärad ühe lapse kohta:

  (1) lapsehoiuteenus – 7,00 eurot/tund;

  (2) isikliku abistaja teenus – 3,00 eurot/tund, mitte rohkem kui 2000,00 eurot aastas;

  (3) tugiisikuteenus lapsele – 7,00 eurot/tund;
[RT IV, 11.12.2021, 19 - jõust. 14.12.2021, rakendatakse alates 01.01.2022]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 11.12.2021, 19 - jõust. 14.12.2021, rakendatakse alates 01.01.2022]

  (5) rehabilitatsiooniteenused – mitte rohkem kui 400,00 eurot aastas:
  1) füsioterapeudi teenus – 27,00 eurot/tund;
  2) tegevusterapeudi teenus – 27,00 eurot/tund ja loovterapeudi teenus – 26,00 eurot/tund;
  3) sotsiaaltöötaja teenus – 25,00 eurot/tund;
  4) eripedagoogi teenus – 26,00 eurot/tund;
  5) psühholoogi teenus – 27,00 eurot/tund;
  6) logopeedi teenus – 27,00 eurot/tund.
[RT IV, 22.09.2020, 1 - jõust. 25.09.2020]

  (6) invatransporditeenus:
  1) haridusasutusse – mitte rohkem kui 5000,00 eurot aastas;
  2) ravi- või rehabilitatsiooniasutusse – mitte rohkem kui 4000,00 eurot aastas.
[RT IV, 10.09.2022, 9 - jõust. 13.09.2022, rakendatakse alates 01.09.2022]

  (7) eluruumi kohandamine – mitte rohkem kui 10 000,00 eurot aastas.
[RT IV, 07.11.2018, 37 - jõust. 10.11.2018]

§ 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Määrust rakendatakse alates 01.06.2018. a.

§ 4.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json