Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Mulgi valla heakorrakonkursi Kaunis kodu läbiviimise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2021, 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punki 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Heakorrakonkursi Kaunis kodu (edaspidi konkurss) eesmärk on innustada kinnistu omanikke ja/või valdajaid Mulgi valla (edaspidi valla) haldusterritooriumil eramajade, rida- ja korterelamute, talumajapidamiste ning äri- ja tootmishoonete (edaspidi objektid) ümbruse heakorrastamisel ja kaunistamisel.
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

§ 2.   Konkursi läbiviimise kord

  (1) Konkursi viib läbi Mulgi Vallavolikogu alatine keskkonna- ja heakorrakomisjon (edaspidi komisjon) ajavahemikus 10. maist kuni 1. augustini. Komisjoni esimees teavitab konkursi toimumisest valla infolehes ja veebilehel.
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

  (2) Konkursile saab esitada kandidaate ajavahemikus 10. mai kuni 1. juuli.
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

  (3) Konkursile kandidaate võivad esitada kõik isikud. Kandidaadi kohta peavad olema esitatud järgmised andmed:
  1) kinnistu nimi ja aadress;
  2) kinnistuomaniku või esindaja nimi ja kontaktandmed;
  3) ettepaneku lühipõhjendus;
  4) esitaja nimi ja kontaktandmed;
  5) kinnistu omaniku nõusolek.

  (4) Konkursil eelneva viie aasta jooksul esikoha võitnud objektid ei saa konkursil osaleda.

  (5) Komisjon hindab konkursile nõuetekohaselt esitatud objekte 1. juulist kuni 1. augustini. Kinnistute ülevaatamine toimub kokkuleppel omanikuga.
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

§ 3.   Hindamine

  Hindamine viiakse läbi järgmistes kategooriates:
  1) elamud (eramajad, rida- ja korterelamud tihe- ja hajaasustusalal, talumajapidamised);
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  2) [kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  3) [kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  4) äri- ja tootmishooned.
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  5) [kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  6) [kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

§ 4.   Hindamise alused

  (1) Elamute hindamisel võetakse arvesse:
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  1) õueala terviklikku kujundust ja heakorda;
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  2) territooriumi tsoneerimist ja funktsionaalsust;
  3) piirdeid, väravaid, kõnniteid ja väikevorme;
  4) haljastust, muru, ilupuid ja -põõsaid, lilli, viljapuid;
  5) majandusõue, aiataguseid, abiehitisi, prügikonteinereid;
  6) hoonete välisilmet, lipumasti või lipu kinnituse olemasolu;
  7) koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamist;
  8) [kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  9) kujundus- ja dekoratiivelemente;
  10) terrasse, lodžasid, rõdusid;
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  11) mängu- ja spordiplatse, liivakaste jne.
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

  (3) Äri- ja tootmishoonete hindamisel võetakse arvesse:
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  1) krundi üldist kujundust ja heakorda;
  2) piirdeid, parklaid, väikevorme;
  3) haljastust, muru, ilupuid ja -põõsaid;
  4) [kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  5) lipumasti või lipu kinnituse olemasolu.

§ 5.   Tunnustamine

  (1) Komisjon teeb hindamistulemuste alusel Mulgi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) ettepaneku tunnustada mõlemas kategoorias parimaid.
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

  (2) Konkursi tulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Konkursi tulemused avalikustatakse valla infolehes ja veebilehel ning parimaid tunnustatakse valla pidulikel üritustel.

  (4) Konkursi parimad objektid esitatakse tunnustamiseks maakondlikule ja/või üleriigilisele tasandile.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2021, 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punki 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Heakorrakonkursi Kaunis kodu (edaspidi konkurss) eesmärk on innustada kinnistu omanikke ja/või valdajaid Mulgi valla (edaspidi valla) haldusterritooriumil eramajade, rida- ja korterelamute, talumajapidamiste ning äri- ja tootmishoonete (edaspidi objektid) ümbruse heakorrastamisel ja kaunistamisel.
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

§ 2.   Konkursi läbiviimise kord

  (1) Konkursi viib läbi Mulgi Vallavolikogu alatine keskkonna- ja heakorrakomisjon (edaspidi komisjon) ajavahemikus 10. maist kuni 1. augustini. Komisjoni esimees teavitab konkursi toimumisest valla infolehes ja veebilehel.
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

  (2) Konkursile saab esitada kandidaate ajavahemikus 10. mai kuni 1. juuli.
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

  (3) Konkursile kandidaate võivad esitada kõik isikud. Kandidaadi kohta peavad olema esitatud järgmised andmed:
  1) kinnistu nimi ja aadress;
  2) kinnistuomaniku või esindaja nimi ja kontaktandmed;
  3) ettepaneku lühipõhjendus;
  4) esitaja nimi ja kontaktandmed;
  5) kinnistu omaniku nõusolek.

  (4) Konkursil eelneva viie aasta jooksul esikoha võitnud objektid ei saa konkursil osaleda.

  (5) Komisjon hindab konkursile nõuetekohaselt esitatud objekte 1. juulist kuni 1. augustini. Kinnistute ülevaatamine toimub kokkuleppel omanikuga.
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

§ 3.   Hindamine

  Hindamine viiakse läbi järgmistes kategooriates:
  1) elamud (eramajad, rida- ja korterelamud tihe- ja hajaasustusalal, talumajapidamised);
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  2) [kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  3) [kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  4) äri- ja tootmishooned.
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  5) [kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  6) [kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

§ 4.   Hindamise alused

  (1) Elamute hindamisel võetakse arvesse:
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  1) õueala terviklikku kujundust ja heakorda;
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  2) territooriumi tsoneerimist ja funktsionaalsust;
  3) piirdeid, väravaid, kõnniteid ja väikevorme;
  4) haljastust, muru, ilupuid ja -põõsaid, lilli, viljapuid;
  5) majandusõue, aiataguseid, abiehitisi, prügikonteinereid;
  6) hoonete välisilmet, lipumasti või lipu kinnituse olemasolu;
  7) koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamist;
  8) [kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  9) kujundus- ja dekoratiivelemente;
  10) terrasse, lodžasid, rõdusid;
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  11) mängu- ja spordiplatse, liivakaste jne.
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

  (3) Äri- ja tootmishoonete hindamisel võetakse arvesse:
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  1) krundi üldist kujundust ja heakorda;
  2) piirdeid, parklaid, väikevorme;
  3) haljastust, muru, ilupuid ja -põõsaid;
  4) [kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]
  5) lipumasti või lipu kinnituse olemasolu.

§ 5.   Tunnustamine

  (1) Komisjon teeb hindamistulemuste alusel Mulgi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) ettepaneku tunnustada mõlemas kategoorias parimaid.
[RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

  (2) Konkursi tulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Konkursi tulemused avalikustatakse valla infolehes ja veebilehel ning parimaid tunnustatakse valla pidulikel üritustel.

  (4) Konkursi parimad objektid esitatakse tunnustamiseks maakondlikule ja/või üleriigilisele tasandile.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 30 - jõust. 30.04.2021]

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json