Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2018, 11

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 7 ja paragrahvi 37 lõike 7 alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla arengukava

  Kehtestada Põhja-Sakala valla arengukava aastateks 2019 – 2025 (Lisa 1), sh on Põhja-Sakala valla profiil (Lisa 2).

§ 2.   Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia

  Kehtestada Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2022 (Lisa 3).

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Kõo Vallavolikogu 09.10.2014 määrus nr 6 „Kõo valla 2015-2025 arengukava“;
  2) Kõo Vallavolikogu 28.09.2016 määrus nr 5 „Kõo valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021“;
  3) Kõpu Vallavolikogu 14.10.2016 määrus nr 14 „Kõpu valla eelarvestrateegia 2017-2021“;
  4) Kõpu Vallavolikogu 10.10.2017 määrus nr 8 „Kõpu valla arengukava 2017-2021 muutmine ja vastuvõtmine“;
  5) Suure-Jaani Vallavolikogu 26.01.2017 määrus nr 64 „Suure-Jaani valla arengukava 2012 – 2020”;
  6) Suure-Jaani Vallavolikogu 27.10.2016 määrus nr 59 „Suure-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2020“;
  7) Võhma Linnavolikogu 21.12.2016 nr 18 „Võhma linna arengukava 2015–2025“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 23.10.2019, 14

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 7 ja paragrahvi 37 lõike 7 alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla arengukava

  Kehtestada Põhja-Sakala valla arengukava aastateks 2019 – 2025 (Lisa 1), sh on Põhja-Sakala valla profiil (Lisa 2).

§ 2.   Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia
[Kehtetu - RT IV, 23.10.2019, 11 - jõust. 26.10.2019]

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json