Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028 vastuvõtmine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2018, 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 ning Jõgeva valla põhimääruse § 38 lõike 4 alusel.

§ 1.   Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028 kinnitatakse vastavalt määruse lisale 1 ja arengukava tegevuskava vastavalt määruse lisale 2.

§ 2.   Tunnistada kehtetuks:
1) Jõgeva Linnavolikogu 27.10.2016 määrus nr 60 „Jõgeva linna arengukava“;
2) Jõgeva Vallavolikogu 27.10.2016 määrus nr 20 „Jõgeva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2016-2020 kinnitamine“;
3) Palamuse Vallavolikogu 29.10.2015 määrus nr 32 „Palamuse valla arengukava 2016–2026 kinnitamine“;
4) Torma Vallavolikogu 17.09.2014 määrus nr 20 „Torma valla arengukava aastateks 2015-2023 kinnitamine“.

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2021, 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 ning Jõgeva valla põhimääruse § 38 lõike 4 alusel.

§ 1.   Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028 kinnitatakse vastavalt määruse lisale 1 ja arengukava tegevuskava vastavalt määruse lisale 2.

§ 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json