SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määrad

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 15

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 42 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ § 9 lg 5 ja 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lg 2 alusel.

§ 1.   Hooldajatoetuse määrad

  Hooldajatoetust makstakse järgmiselt:
  1) vähemalt 16-aastase raske puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus;
  2) vähemalt 16-aastase sügava puudega isiku hooldajale 100 eurot kuus;
  3) 3-16-aastase keskmise puudega lapse hooldajale 30 eurot kuus;
  4) 3-16-aastase raske puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
  5) 3-16-aastase sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus.

§ 2.   Määruste muutmine

  (1) Tallinna Linnavalitsuse 14. veebruari 2018 määruses nr 15 „Universaaltoetuste määrad" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) puudega lapse toetus 100 eurot;";
  2) paragrahvi 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„11) hoolduspere vanema toetus üks neljandik Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäärast;";
  3) paragrahvi täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:
„14) kaksikute sünnitoetus 1000 eurot."

  (2) Tallinna Linnavalitsuse 16. augusti 2017 määrus nr 25 „Hooldajatoetuse määrade kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2021, 15

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json