HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 "Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 17 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad.

  (2) Määruses nimetamata Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste teiste töötajate töötasu määrad kehtestatakse asutuse töötasujuhendis, arvestades Vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäära ja lähtudes asutusele kinnitatud töötasu kuludest.

§ 2.   Õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammäär

  (1) Üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1315 eurot kuus.
[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 08.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

  (2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot kuus ja magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni korral 1315 eurot kuus.

[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 08.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

  (3) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot kuus.

[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

  (4) Tugispetsialisti töötasu alammäär on 1315 eurot kuus.
[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 08.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

§ 3.   Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest

  Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest on:
  1) põhikoolis 130 eurot kuus;
  2) gümnaasiumis 100 eurot kuus.

§ 4.   Õpetaja abi töötasu alammäär

  Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 665 eurot kuus.

[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

§ 41.   Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär

  (1) Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:
  1) kuni 350 õpilase korral 1890 eurot;
  2) 351–700 õpilase korral 2100 eurot;
  3) 701–900 õpilase korral 2310 eurot;
  4) üle 900 õpilase korral 2520 eurot.

  (2) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 2100 eurot kuus.
[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 08.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

§ 42.   Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär

  Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:
  1) 1–3 rühma korral 1650 eurot;
  2) 4–10 rühma korral 1860 eurot;
  3) 11 ja enama rühma korral 2000 eurot.

[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

§ 43.   Huvikooli direktori töötasu alammäär

  Huvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:
  1) kuni 900 õpilase korral (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1850 eurot;
  2) 901–1400 õpilase korral (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 2000 eurot;
  3) üle 1400 õpilase korral 2360 eurot.

[RT IV, 26.09.2019, 21 - jõust. 29.09.2019, rakendatakse alates 01.09.2019]

§ 44.   Teiste Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste direktorite töötasu alammäär

  (1) Tallinna Kopli Ametikooli direktori töötasu alammäär on 2520 eurot kuus.
[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 08.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

  (2) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1860 eurot kuus.

  (3) Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori töötasu alammäär on 2000 eurot kuus.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.11.2020, 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 "Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 17 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad.

  (2) Määruses nimetamata Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste teiste töötajate töötasu määrad kehtestatakse asutuse töötasujuhendis, arvestades Vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäära ja lähtudes asutusele kinnitatud töötasu kuludest.

§ 2.   Õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammäär

  (1) Üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1315 eurot kuus.
[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 08.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

  (2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1315 eurot kuus.

[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 01.09.2020]

  (3) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär on 1315 eurot kuus.

[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 01.09.2020]

  (4) Tugispetsialisti töötasu alammäär on 1315 eurot kuus.
[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 08.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

§ 3.   Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest

  (1) Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest on:
  1) põhikoolis 130 eurot kuus;
  2) gümnaasiumis 100 eurot kuus.

§ 4.   Õpetaja abi töötasu alammäär

  Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 750 eurot kuus.

[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 01.09.2020]

§ 41.   Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär

  (1) Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:
  1) kuni 350 õpilase korral 1890 eurot;
  2) 351-700 õpilase korral 2100 eurot;
  3) 701-900 õpilase korral 2310 eurot;
  4) üle 900 õpilase korral 2520 eurot.

  (2) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 2100 eurot kuus.
[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 08.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

§ 42.   Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär

  Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:
  1) 1-3 rühma korral 1735 eurot;
  2) 4-10 rühma korral 1955 eurot;
  3) 11 ja enama rühma korral 2100 eurot.

[RT IV, 11.11.2020, 27 - jõust. 14.11.2020, rakendatakse alates 01.10.2020]

§ 43.   Huvikooli direktori töötasu alammäär

  Huvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:
  1) kuni 900 õpilase korral (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1945 eurot;
  2) 901-1400 õpilase korral (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 2100 eurot;
  3) üle 1400 õpilase korral 2480 eurot.

[RT IV, 11.11.2020, 27 - jõust. 14.11.2020, rakendatakse alates 01.10.2020]

§ 44.   Teiste Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste direktorite töötasu alammäär

  (1) Tallinna Kopli Ametikooli direktori töötasu alammäär on 2520 eurot kuus.
[RT IV, 05.02.2020, 3 - jõust. 08.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

  (2) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1955 eurot kuus.
[RT IV, 11.11.2020, 27 - jõust. 14.11.2020, rakendatakse alates 01.10.2020]

  (3) Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori töötasu alammäär on 2100 eurot kuus.
[RT IV, 11.11.2020, 27 - jõust. 14.11.2020, rakendatakse alates 01.10.2020]

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

/otsingu_soovitused.json