Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääneranna valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2019, 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, lõike 3, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Vabariigi valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” § 1 lõike 4 alusel.

§ 1.   Eelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Lääneranna valla 2019. aasta eelarve vastavalt määruse lisale.

  (2) Lääneranna Vallavalitsusel jagada kulud kuluartiklite lõikes.

§ 2.   Vallavalitsusele volituste andmine

  (1) Lubada vallavalitsusele muudatuste tegemine ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus kehtestatud palgafondi piires.

  (2) Lubada kasutada Lääneranna valla põhikoolide õpetajate tööjõukulude toetusest 34 300 eurot Lihula Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2019.

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 21.06.2023, 54

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json