Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

A. H. Tammsaare nimelise Järva valla kirjanduspreemia statuut

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2021, 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse A. H. Tammsaare nimelise Järva valla kirjanduspreemia (edaspidi preemia) statuut.

  (2) Preemia eesmärk on tunnustada Eesti kirjanikku, kirjandusteadlast või -kriitikut (edaspidi kirjanik) kalendriaasta jooksul trükis ilmunud romaani, proosa-, luule-, draama-, publitsistikaalase, kirjanduskriitilise või kirjandusteadusliku Eesti eluolu kajastava teose eest.

  (3) Preemia antakse välja igal aastal.

  (4) Teave preemia kandidaatide esitamiseks kuulutatakse välja ajalehes Järva Valla Leht, Järva valla veebilehel ja Järva valla äpis.

  (5) Preemia saaja valib välja 7-11-liikmeline žürii, mille moodustab Järva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Preemia suurus

  Preemia suurus on 1500 eurot.

§ 3.   Preemia määramine

  (1) Ettepanekuid preemia määramiseks võib esitada igaüks.

  (2) Ettepanekute esitamise periood on 1.-10. detsember.
[RT IV, 05.10.2021, 14 - jõust. 08.10.2021]

  (3) Allkirjastatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada vallavalitsusele e-kirja teel aadressil [email protected] või viia Järva valla raamatukokku ning see peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
  1) andmed kirjaniku ja teose kohta;
  2) põhjendus, miks kirjanik ja tema teos on ettepaneku tegija hinnangul preemia vääriline;
  3) ettepaneku esitaja andmed.

  (4) Laekunud ettepanekute hulgast valib žürii kuni 10 teost, tuginedes valikul käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatule.

  (5) Žürii selgitab preemia saaja välja käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teoste hulgast. Preemia saab žürii liikmetelt enim hääli saanud teose autor.

§ 4.   Preemia kätteandmine
[RT IV, 05.10.2021, 14 - jõust. 08.10.2021]

  Preemia antakse üle A. H. Tammsaare sünnikuupäeval 30. jaanuaril.
[RT IV, 05.10.2021, 14 - jõust. 08.10.2021]

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Kaesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2021, 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse A. H. Tammsaare nimelise Järva valla kirjanduspreemia (edaspidi preemia) statuut.

  (2) Preemia eesmärk on tunnustada Eesti kirjanikku, kirjandusteadlast või -kriitikut (edaspidi kirjanik) kalendriaasta jooksul trükis ilmunud romaani, proosa-, luule-, draama-, publitsistikaalase, kirjanduskriitilise või kirjandusteadusliku Eesti eluolu kajastava teose eest.

  (3) Preemia antakse välja igal aastal.

  (4) Teave preemia kandidaatide esitamiseks kuulutatakse välja ajalehes Järva Valla Leht, Järva valla veebilehel ja Järva valla äpis.

  (5) Preemia saaja valib välja 7-11-liikmeline žürii, mille moodustab Järva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Preemia suurus

  Preemia suurus on 1500 eurot.

§ 3.   Preemia määramine

  (1) Ettepanekuid preemia määramiseks võib esitada igaüks.

  (2) Ettepanekute esitamise periood on 1.-10. detsember.
[RT IV, 05.10.2021, 14 - jõust. 08.10.2021]

  (3) Allkirjastatud ettepanek preemia määramiseks tuleb esitada vallavalitsusele e-kirja teel aadressil [email protected] või viia Järva valla raamatukokku ning see peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
  1) andmed kirjaniku ja teose kohta;
  2) põhjendus, miks kirjanik ja tema teos on ettepaneku tegija hinnangul preemia vääriline;
  3) ettepaneku esitaja andmed.

  (4) Laekunud ettepanekute hulgast valib žürii kuni 10 teost, tuginedes valikul käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatule.

  (5) Žürii selgitab preemia saaja välja käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teoste hulgast. Preemia saab žürii liikmetelt enim hääli saanud teose autor.

§ 4.   Preemia kätteandmine
[RT IV, 05.10.2021, 14 - jõust. 08.10.2021]

  Preemia antakse üle A. H. Tammsaare sünnikuupäeval 30. jaanuaril.
[RT IV, 05.10.2021, 14 - jõust. 08.10.2021]

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Kaesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json