HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Kooli ja lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2019, 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 alusel.

§ 1.   Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine

  Delegeerida põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lg 7, § 26 lg 2, 3 ja 5, § 38 lg 1, § 44 lg 2, § 50 lg 1, § 71 lg 2 punkt 4, lg 5 ja 6, kohaselt kooli pidaja pädevusse antud ülesanded Tori Vallavalitsusele ja § 27 lg 5 kohaselt kooli pidaja pädevusse antud ülesanne kooli direktorile.

§ 2.   Lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine

  Delegeerida koolieelse lasteasutuse seaduse § 242 lg 3 kohaselt lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesanded Tori Vallavalitsusele.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Sauga Vallavolikogu 21.03.2013 määrus nr 5 „Pädevuse delegeerimine“ ja Tori Vallavolikogu 17.11.2010 määrus nr 14 „Pädevuse delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2020, 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 alusel.

§ 1.   Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine

  Delegeerida põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 13 punkt 2, § 24 lg 7, § 26 lg 2, 3 ja 5, § 38 lg 1, § 42 lg 1, § 43 lg 2, § 44 lg 2, § 50 lg 1, § 63 lg 2 ja lg 3 p 4, § 71 lg 2 punkt 4, lg 5 ja 6 kohaselt kooli pidaja pädevusse antud ülesanded Tori Vallavalitsusele ja § 27 lg 5 kohaselt kooli pidaja pädevusse antud ülesanne kooli direktorile.
[RT IV, 29.09.2020, 5 - jõust. 02.10.2020]

§ 2.   Lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine

  Delegeerida koolieelse lasteasutuse seaduse § 242 lg 3 kohaselt lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesanded Tori Vallavalitsusele.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json