HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Õpilaste tunnustamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2021, 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Harku valla eelarvest iga õppeaasta 31. detsembri seisuga Harku valla elanikena Eesti rahvastikuregistrisse kantud (edaspidi ka valla elanik) üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja/või muusika- ja kunstikoolide (edaspidi ka ainsuses kool või mitmuses koolid) lõpetajate ja koolides õppivate õpilaste (edaspidi ka ainsuses õpilane või mitmuses õpilased) tunnustamise kord ja määrad.
[RT IV, 09.10.2021, 18 - jõust. 12.10.2021]

  (2) Tunnustus on Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt koolide andekatele õpilastele makstav ühekordne toetus.

§ 2.   Tunnustamise alused ja määr

  (1) Vallavalitsus tunnustab kiitusega või medaliga koolide lõpetajaid järgnevalt:
  1) gümnaasiumi lõpetamine kuldmedaliga - 500 eurot;
  2) gümnaasiumi lõpetamine hõbemedaliga - 400 eurot;
  3) põhikooli 9. klassi lõpetamine kiitusega - 250 eurot;
  4) muusika- ja kunstikooli lõpetamine kiitusega - 250 eurot.

  (2) Vallavalitsus tunnustab koolide õpilasi väljapaistvalt eduka saavutuse eest rahvusvahelisel või vabariiklikel olümpiaadidel või kutsemeistrivõistlustel või konkurssidel järgmiselt:
  1) I-III koht rahvusvahelisel olümpiaadil või kutsemeistrivõistlusel või konkursil – kuni 200 eurot;
  2) IV-VI koht rahvusvahelisel olümpiaadil või kutsemeistrivõistlusel või konkursil – kuni 150 eurot;
  3) I-III koht vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlustel või konkursil – kuni 150 eurot;
  4) IV-VI koht vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlusel või konkursil – kuni 100 eurot.
[RT IV, 09.10.2021, 18 - jõust. 12.10.2021, rakendatakse tagasiulatavalt alates 01.09.2021.]

§ 3.   Tunnustuse määramine

  (1) Kool või õpilane või alaealise õpilase seaduslik esindaja (edaspidi ka taotleja) esitab vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi ka osakond) vastavas elektroonilises keskkonnas vormikohase taotluse õpilase tunnustamiseks (edaspidi ka taotlus).

  (2) Taotleja märgib taotluses õpilase kohta järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) arveldusarve number (alaealise õpilase puhul seadusliku esindaja arveldusarve number);
  3) tunnustuse määramise põhjendus;
  4) tunnustuse määramise aluseks olevate dokumentide koopiad.

  (3) Taotleja esitab taotluse kooli õpilase tunnustamiseks väljapaistvalt eduka saavutuse eest rahvusvahelisel, vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlustel või konkursil või kooli lõpetaja tunnustamiseks osakonnale hiljemalt jooksva õppeaasta 31. augustiks.
[RT IV, 09.10.2021, 18 - jõust. 12.10.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 26.05.2021.]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 09.10.2021, 18 - jõust. 12.10.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 26.05.2021.]

  (5) Osakond menetleb õpilaste tunnustamiseks esitatud taotlusi, vajadusel pärib taotlejalt lisaandmeid ning otsustab käesoleva määruse alusel õpilase tunnustamise hiljemalt sama kalendriaasta 30. septembriks.
[RT IV, 09.10.2021, 18 - jõust. 12.10.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2021.]

§ 4.   Õpilasele tunnustuse üleandmine

  Vallavalitsus kannab õpilasele tunnustuseks määratud toetuse õpilase või tema seadusliku esindaja arveldusarvele.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2021, 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Harku valla eelarvest iga õppeaasta 31. detsembri seisuga Harku valla elanikena Eesti rahvastikuregistrisse kantud (edaspidi ka valla elanik) üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja/või muusika- ja kunstikoolide (edaspidi ka ainsuses kool või mitmuses koolid) lõpetajate ja koolides õppivate õpilaste (edaspidi ka ainsuses õpilane või mitmuses õpilased) tunnustamise kord ja määrad.
[RT IV, 09.10.2021, 18 - jõust. 12.10.2021]

  (2) Tunnustus on Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt koolide andekatele õpilastele makstav ühekordne toetus.

§ 2.   Tunnustamise alused ja määr

  (1) Vallavalitsus tunnustab kiitusega või medaliga koolide lõpetajaid järgnevalt:
  1) gümnaasiumi lõpetamine kuldmedaliga - 500 eurot;
  2) gümnaasiumi lõpetamine hõbemedaliga - 400 eurot;
  3) põhikooli 9. klassi lõpetamine kiitusega - 250 eurot;
  4) muusika- ja kunstikooli lõpetamine kiitusega - 250 eurot.

  (2) Vallavalitsus tunnustab koolide õpilasi väljapaistvalt eduka saavutuse eest rahvusvahelisel või vabariiklikel olümpiaadidel või kutsemeistrivõistlustel või konkurssidel järgmiselt:
  1) I-III koht rahvusvahelisel olümpiaadil või kutsemeistrivõistlusel või konkursil – kuni 200 eurot;
  2) IV-VI koht rahvusvahelisel olümpiaadil või kutsemeistrivõistlusel või konkursil – kuni 150 eurot;
  3) I-III koht vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlustel või konkursil – kuni 150 eurot;
  4) IV-VI koht vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlusel või konkursil – kuni 100 eurot.
[RT IV, 09.10.2021, 18 - jõust. 12.10.2021, rakendatakse tagasiulatavalt alates 01.09.2021.]

§ 3.   Tunnustuse määramine

  (1) Kool või õpilane või alaealise õpilase seaduslik esindaja (edaspidi ka taotleja) esitab vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi ka osakond) vastavas elektroonilises keskkonnas vormikohase taotluse õpilase tunnustamiseks (edaspidi ka taotlus).

  (2) Taotleja märgib taotluses õpilase kohta järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) arveldusarve number (alaealise õpilase puhul seadusliku esindaja arveldusarve number);
  3) tunnustuse määramise põhjendus;
  4) tunnustuse määramise aluseks olevate dokumentide koopiad.

  (3) Taotleja esitab taotluse kooli õpilase tunnustamiseks väljapaistvalt eduka saavutuse eest rahvusvahelisel, vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlustel või konkursil või kooli lõpetaja tunnustamiseks osakonnale hiljemalt jooksva õppeaasta 31. augustiks.
[RT IV, 09.10.2021, 18 - jõust. 12.10.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 26.05.2021.]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 09.10.2021, 18 - jõust. 12.10.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 26.05.2021.]

  (5) Osakond menetleb õpilaste tunnustamiseks esitatud taotlusi, vajadusel pärib taotlejalt lisaandmeid ning otsustab käesoleva määruse alusel õpilase tunnustamise hiljemalt sama kalendriaasta 30. septembriks.
[RT IV, 09.10.2021, 18 - jõust. 12.10.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2021.]

§ 4.   Õpilasele tunnustuse üleandmine

  Vallavalitsus kannab õpilasele tunnustuseks määratud toetuse õpilase või tema seadusliku esindaja arveldusarvele.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json