HaridusHuviharidus

HaridusKool

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi valla munitsipaalhuvikoolides

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 06.09.2023, 20

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37, huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Jõhvi Kunstikooli põhimääruse § 8 lg 3 punkti 3, Jõhvi Spordikooli põhimääruse § 65 punkti 3 ning Jõhvi Muusikakooli põhimääruse § 4 lõike 16 alusel ning arvesse võttes Jõhvi Kunstikooli, Jõhvi Spordikooli, Jõhvi Muusikakooli ja Jõhvi Vallavalitsuse ettepanekud.

§ 1.   Õppetasude kinnitamine

  (1) Kehtestada Jõhvi Kunstikoolis järgmised õppeperioodi õppetasude suurused:
  1) ettevalmistuskursusel 11 eurot kuus õpilase kohta;
  2) [kehtetu - RT IV, 06.09.2023, 4 - jõust. 09.09.2023]
  3) vanemale kui 19 aastasele õppurile 25 eurot kuus.

  (2) Kehtestada Jõhvi Spordikoolis järgmise õppeperioodi õppetasu suurus 11 eurot kuus õpilase kohta.

  (3) Kehtestada Jõhvi Muusikakoolis järgmised õppeperioodi õppetasude suurused:
  1) pilliõpetusosakonnas ja üldkultuurilises osakonnas 16 eurot kuus;
  2) vabaõppe osakonnas, ettevalmistusklassis ja laulu-mängukoolis 19 eurot kuus;
  3) täiskasvanute vabaõppe osakonnas 40 eurot kuus.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2023, 35

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json