Teksti suurus:

2021. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2023. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.11.2020
Avaldamismärge:RT I, 27.09.2019, 2

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 37 lõike 3 ja § 82 lõike 4 alusel.

§ 1.  Ajateenistusse asumise tähtajad

  Ajateenistusse asumise tähtajad 2021. ja 2023. aastal on 5., 29. ja 42. nädal.

§ 2.  Kutsealuste ja ajateenistusse võetavate naissoost isikute arvuline jagunemine

  (1) 2021. aastal võetakse ajateenistusse koos kaitseministri 16. oktoobri 2017. a määruse nr 14 „2019. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2021. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus” §-s 3 sätestatud kutsealuste arvuga 3500 kutsealust ja kuni 112 naissoost isikut.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud kutsealuste arvu on lubatud ületada kuni viis protsenti.

  (3) Ajateenistusse võetute jaotus Kaitseväe struktuuriüksuste vahel on esitatud käesoleva määruse lisas 1 „Kutsealuste ja naissoost isikute arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2021. aastal”.

§ 3.  Kutsealuste ajateenistusse võtmine 2023. aastal

  2023. aastal võetakse ajateenistusse vähemalt 3106 kutsealust, kes jaotatakse Kaitseväe struktuuriüksuste vahel käesoleva määruse lisa 2 „Kutsealuste osaline arvuline jagunemine Kaitseväe struktuuriüksuste vahel 2023. aastal” alusel.

§ 4.  Ajateenistuse kestus

  5. ja 29. nädalal ajateenistusse võetute ajateenistus kestab 11 kuud ning 42. nädalal ajateenistusse võetute ajateenistus kestab kaheksa kuud.

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 05.11.2020, 5

/otsingu_soovitused.json