Teksti suurus:

Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2023, 9

Määrus kehtestatakse Tartu Ülikooli seaduse § 72 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse residentuuri baasasutuses (edaspidi baasasutus) arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja selle baasasutusele hüvitamise alused.

§ 2.  Arst-residendi tööjõukulu arvutamise alused

  (1) Baasasutuses töötava arst-residendi tööjõukulu koosneb järgmisest:
  1) brutopalk, sealhulgas puhkusetasu;
  2) brutopalgale lisanduv sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed;
  3) töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 lõike 1 alusel brutopalga asemel makstav haigushüvitis.

  (2) Arst-residendi brutopalga arvutamise alus on brutotunnipalk. Brutopalk arvutatakse ühe kuu baasil vastavalt kalendriaasta keskmisele töötundide arvule kuus.

  (3) Alates 1. aprillist 2023. a on brutotunnipalk 17 eurot ja 88 senti ning ühe kuu baasil arvutatav brutopalk on 3018 eurot ja 68 senti.
[RT I, 29.03.2023, 8 - jõust. 01.04.2023]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud brutotunnipalga summat muudetakse vastavalt riikliku ravikindlustuse rahalistele võimalustele ja riigi tervishoiupoliitikale.

  (5) Arst-residendi tööjõukulu arvutamisel on arvestuslik töökoormus 40 tundi nädalas. Tööaja hulka arvestatakse osalemine residentuuri programmi kuuluval teoreetilisel koolitusel.

§ 3.  Baasasutusele arst-residendi tööjõukulu hüvitamise alused

  (1) Tervisekassa hüvitab arst-residendi tööjõukulu Tartu Ülikoolile (edaspidi ülikool) Tartu Ülikooli seaduse § 72 lõikes 5 nimetatud halduslepingu alusel, lähtudes selle residentuuri programmi nominaalkestusest, mille alusel on arst-resident residentuuri vastu võetud.
[RT I, 29.03.2023, 8 - jõust. 01.04.2023]

  (2) Ülikool hüvitab baasasutusele arst-residendi tööjõukulu vastavalt ülikooli ja baasasutuse vahel sõlmitud lepingule.

  (3) Baasasutusele hüvitatakse 100% arst-residendi tööjõukulust, mis on arvestatud käesoleva määruse § 2 lõigetes 1–3 sätestatud tingimustel.

  (4) Kui arst-resident läbib residentuuri koormusega, mis on väiksem kui käesoleva määruse § 2 lõikes 5 sätestatud koormus:
  1) hüvitatakse tööjõukulu vastavalt arst-residendi koormusele;
  2) pikeneb arst-residendi tööjõukulu hüvitamise periood residentuuri läbimise kestuse proportsionaalse pikenemise võrra.

  (5) Tervisekassa ei hüvita arst-residendi tööjõukulu selle aja eest, kui residentuuris õppimine on peatunud või kui arst-resident läbib residentuuri väljaspool Eestit asuvas baasasutuses ja saab töötasu välisriigi baasasutuselt, ega juhul, kui arst-residendi tööjõukulu baasasutusele ei kaasne.
[RT I, 29.03.2023, 8 - jõust. 01.04.2023]

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.03.2023, 9

Määrus kehtestatakse Tartu Ülikooli seaduse § 72 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse residentuuri baasasutuses (edaspidi baasasutus) arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja selle baasasutusele hüvitamise alused.

§ 2.  Arst-residendi tööjõukulu arvutamise alused

  (1) Baasasutuses töötava arst-residendi tööjõukulu koosneb järgmisest:
  1) brutopalk, sealhulgas puhkusetasu;
  2) brutopalgale lisanduv sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed;
  3) töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 lõike 1 alusel brutopalga asemel makstav haigushüvitis.

  (2) Arst-residendi brutopalga arvutamise alus on brutotunnipalk. Brutopalk arvutatakse ühe kuu baasil vastavalt kalendriaasta keskmisele töötundide arvule kuus.

  (3) Alates 1. aprillist 2023. a on brutotunnipalk 17 eurot ja 88 senti ning ühe kuu baasil arvutatav brutopalk on 3018 eurot ja 68 senti.
[RT I, 29.03.2023, 8 - jõust. 01.04.2023]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud brutotunnipalga summat muudetakse vastavalt riikliku ravikindlustuse rahalistele võimalustele ja riigi tervishoiupoliitikale.

  (5) Arst-residendi tööjõukulu arvutamisel on arvestuslik töökoormus 40 tundi nädalas. Tööaja hulka arvestatakse osalemine residentuuri programmi kuuluval teoreetilisel koolitusel.

§ 3.  Baasasutusele arst-residendi tööjõukulu hüvitamise alused

  (1) Tervisekassa hüvitab arst-residendi tööjõukulu Tartu Ülikoolile (edaspidi ülikool) Tartu Ülikooli seaduse § 72 lõikes 5 nimetatud halduslepingu alusel, lähtudes selle residentuuri programmi nominaalkestusest, mille alusel on arst-resident residentuuri vastu võetud.
[RT I, 29.03.2023, 8 - jõust. 01.04.2023]

  (2) Ülikool hüvitab baasasutusele arst-residendi tööjõukulu vastavalt ülikooli ja baasasutuse vahel sõlmitud lepingule.

  (3) Baasasutusele hüvitatakse 100% arst-residendi tööjõukulust, mis on arvestatud käesoleva määruse § 2 lõigetes 1–3 sätestatud tingimustel.

  (4) Kui arst-resident läbib residentuuri koormusega, mis on väiksem kui käesoleva määruse § 2 lõikes 5 sätestatud koormus:
  1) hüvitatakse tööjõukulu vastavalt arst-residendi koormusele;
  2) pikeneb arst-residendi tööjõukulu hüvitamise periood residentuuri läbimise kestuse proportsionaalse pikenemise võrra.

  (5) Tervisekassa ei hüvita arst-residendi tööjõukulu selle aja eest, kui residentuuris õppimine on peatunud või kui arst-resident läbib residentuuri väljaspool Eestit asuvas baasasutuses ja saab töötasu välisriigi baasasutuselt, ega juhul, kui arst-residendi tööjõukulu baasasutusele ei kaasne.
[RT I, 29.03.2023, 8 - jõust. 01.04.2023]

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json