Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Haljala valla 2020. aasta eelarve

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2020, 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kinnitada Haljala valla 2020. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.     Lubada Vallavalitsusel:
  1) täpsustada eelarvet Haljala vallale ettenähtud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel vallale eraldatud sihtotstarbeliste vahendite ja saadud annetuste jaotus valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste laekumist;
  2) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja tööjõukulude piires;
  3) teha muudatusi eelarve põhitegevuse kulude sisemises jaotuses ühe tegevusala piires;
  4) võtta 2020. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 1 457 000 eurot tähtajaga kuni 15 aastat;
  5) kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve (d), tuleb vallavalitsusel selles kavandada käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud eelarve täpsustused.

§ 3.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020.

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2023, 92

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json