Teksti suurus:

Eriolukorra juhi korraldus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.03.2020
Avaldamismärge:RT III, 14.03.2020, 3

1. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel:
  1) Kohaliku omavalitsuse üksustel välja töötada ja pakkuda esimesel võimalusel lahendused, kuidas tagatakse lasteaiaealiste laste hoid juhul, kui nende vanemad peavad olema tööl, ning esitada need viivitamatult eriolukorra juhile;
  2) Politsei- ja Piirivalveametil rakendada piiriületuspunktides sanitaarkontrolli, et tuvastada isikute lähteriik ja isikute endi deklareeritavaid haigussümptomeid, sealhulgas Eesti Vabariigi välispiiril ning Ikla, Valga (I, III) ja Lilli piiriületuspunktides ning rahvusvaheliseks reisiliikluseks avatud sadamates ja lennujaamades;
  3) Välisministeeriumil koostöös Sotsiaalministeeriumiga:
   a) anda iga päev eriolukorra juhile ülevaade, millised on kõrge viiruse levikuga piirkonnad, kust saabuvad reisijad peavad kaks nädalat vältima kokkupuuteid teiste isikutega (isolatsioon);
   b) punktis a nimetatud nimekirja täiendatakse eriolukorra juhi korraldusega;
   c) töötada koos Siseministeeriumiga 16. märtsiks 2020. a välja isolatsiooni reeglid.
  4) Välisministeeriumil koostöös Riigikantseleiga tagada saatkondade ja nende riikide kodanike teavitamine.

2. Politsei ja piirivalve seaduse § 77 ja korrakaitseseaduse § 30 alusel nõuab Politsei- ja Piirivalveamet mehitatud piiripunktides järgmisi andmeid: isiku nimi, lähteriik, transiitriik, sihtriik, e-post, telefon, elukoht või viibimiskoht Eestis. Isikut peab teavitama Eestis viiruse leviku tõkestamiseks kehtivatest reeglitest.

3. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil, Sotsiaalministeeriumil ja Välisministeeriumil koostöös reisilaevandusettevõtjatega:
  1) töötada välja ja rakendada meetmeid viiruse leviku piiramiseks;
  2) teavitada reisijaid juba pileti ostmisel ja ka neid, kes on juba pileti ostnud ülalnimetatud isolatsiooni nõudest.

4. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.


Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on kirjas korralduse seletuskirjas. Korralduse seletuskiri avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT III, 17.05.2020, 13

/otsingu_soovitused.json