Teksti suurus:

Hoolekandeasutuse hoone ja sisekliima tagamisega mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise nõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2023, 12

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja § 16 lõike 4 alusel.
[RT I, 26.11.2020, 16 - jõust. 29.11.2020]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega nähakse ette nõuded hoolekandeasutuse hoone ja mitteelamu, mille sisekliima ja ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks kasutatakse energiat, (edaspidi hoone) ventileerimisele ja tuulutamisele.
[RT I, 26.11.2020, 16 - jõust. 29.11.2020]

  (2) Määruse nõudeid ei kohaldata hoone osas, mis ei ole kasutuses vähemalt 60 protsendi ulatuses.

§ 2.   Hoone ventileerimine ja tuulutamine

  (1) Ventilatsioonisüsteem peab hoone või selle eraldi kasutatava osa kasutamise ajal ning vähemalt üks tund enne ja pärast hoone kasutamist töötama maksimaalsel projekteeritud tootlikkusel.
[RT I, 10.01.2023, 11 - jõust. 13.01.2023]

  (2) Hoones, kus puudub soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon, tuleb ruume intensiivselt tuulutada.
[RT I, 26.11.2020, 16 - jõust. 29.11.2020]

§ 3.   Nõuded tagastusõhuga ventilatsioonisüsteemile
[RT I, 26.11.2020, 16 - jõust. 29.11.2020]

  (1) Hoonepõhine tagastusõhuga ventilatsioonisüsteem lülitatakse täielikult ümber välisõhule, sulgedes selleks tagastusõhuklapid ja avades värskeõhuklapid.

  (2) Kui ruumitemperatuuri tagamiseks ei ole ventilatsiooniagregaadi täielikult välisõhule ümberlülitamine võimalik, siis suurendatakse välisõhu osakaalu vähemalt 50 protsendini sissepuhkeõhust ja parandatakse väljatõmbeõhu filtreerimist samale tasemele välisõhu filtreerimisega.
[RT I, 26.11.2020, 16 - jõust. 29.11.2020]

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2023, 12

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja § 16 lõike 4 alusel.
[RT I, 26.11.2020, 16 - jõust. 29.11.2020]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega nähakse ette nõuded hoolekandeasutuse hoone ja mitteelamu, mille sisekliima ja ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks kasutatakse energiat, (edaspidi hoone) ventileerimisele ja tuulutamisele.
[RT I, 26.11.2020, 16 - jõust. 29.11.2020]

  (2) Määruse nõudeid ei kohaldata hoone osas, mis ei ole kasutuses vähemalt 60 protsendi ulatuses.

§ 2.   Hoone ventileerimine ja tuulutamine

  (1) Ventilatsioonisüsteem peab hoone või selle eraldi kasutatava osa kasutamise ajal ning vähemalt üks tund enne ja pärast hoone kasutamist töötama maksimaalsel projekteeritud tootlikkusel.
[RT I, 10.01.2023, 11 - jõust. 13.01.2023]

  (2) Hoones, kus puudub soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon, tuleb ruume intensiivselt tuulutada.
[RT I, 26.11.2020, 16 - jõust. 29.11.2020]

§ 3.   Nõuded tagastusõhuga ventilatsioonisüsteemile
[RT I, 26.11.2020, 16 - jõust. 29.11.2020]

  (1) Hoonepõhine tagastusõhuga ventilatsioonisüsteem lülitatakse täielikult ümber välisõhule, sulgedes selleks tagastusõhuklapid ja avades värskeõhuklapid.

  (2) Kui ruumitemperatuuri tagamiseks ei ole ventilatsiooniagregaadi täielikult välisõhule ümberlülitamine võimalik, siis suurendatakse välisõhu osakaalu vähemalt 50 protsendini sissepuhkeõhust ja parandatakse väljatõmbeõhu filtreerimist samale tasemele välisõhu filtreerimisega.
[RT I, 26.11.2020, 16 - jõust. 29.11.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json