Teksti suurus:

Järva maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2021, 16

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 ja § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Kaitse alla võtmise eesmärk on tagada Järva maakonnas asuvate esinduslikemate põlispuude ja geoloogiliste üksikobjektide säilimine.

§ 2.   Kaitse alla võtmine
[RT I, 03.09.2021, 13 - jõust. 13.09.2021]

  (1) Järva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised looduse üksikobjektid:
  1) Küti tamm Järva vallas Võrevere külas;
  2) Kirikoja kadakas Türi vallas Änari külas;
  3) Puhmu rahn Järva vallas Puhmu külas;
  4) Roosna Laikivi Järva vallas Roosna külas;
  5) Kiigumõisa kivi Paide linnas Oeti külas;
  6) Epu kivi Türi vallas Saueaugu külas;
  7) Tudavere kivi Türi vallas Saueaugu külas;
  8) Vassaare põllukivi Türi vallas Äiamaa külas.

  (2) Lõikes 1 nimetatud looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatus on kehtestatud keskkonnaministri 18. novembri 2019. a määrusega nr 62 „Järva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus”.
[RT I, 03.09.2021, 13 - jõust. 13.09.2021]

§ 3.   Määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 4.   Kaitsekord

  Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusega nr 27 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri”.

§ 5.   Kaitse alla võtmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise põhjendused

  Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti piiranguvööndi piiri kulgemise kohta.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 7.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 29. juuli 2010. a käskkirjaga nr 1067 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud määruse seletuskirjas.

§ 8.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2021, 16

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 ja § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Kaitse alla võtmise eesmärk on tagada Järva maakonnas asuvate esinduslikemate põlispuude ja geoloogiliste üksikobjektide säilimine.

§ 2.   Kaitse alla võtmine
[RT I, 03.09.2021, 13 - jõust. 13.09.2021]

  (1) Järva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised looduse üksikobjektid:
  1) Küti tamm Järva vallas Võrevere külas;
  2) Kirikoja kadakas Türi vallas Änari külas;
  3) Puhmu rahn Järva vallas Puhmu külas;
  4) Roosna Laikivi Järva vallas Roosna külas;
  5) Kiigumõisa kivi Paide linnas Oeti külas;
  6) Epu kivi Türi vallas Saueaugu külas;
  7) Tudavere kivi Türi vallas Saueaugu külas;
  8) Vassaare põllukivi Türi vallas Äiamaa külas.

  (2) Lõikes 1 nimetatud looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatus on kehtestatud keskkonnaministri 18. novembri 2019. a määrusega nr 62 „Järva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus”.
[RT I, 03.09.2021, 13 - jõust. 13.09.2021]

§ 3.   Määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 4.   Kaitsekord

  Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusega nr 27 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri”.

§ 5.   Kaitse alla võtmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise põhjendused

  Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti piiranguvööndi piiri kulgemise kohta.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 7.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 29. juuli 2010. a käskkirjaga nr 1067 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud määruse seletuskirjas.

§ 8.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.

/otsingu_soovitused.json