Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustamise kord Viimsi vallas

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2024
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2020, 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 8 lõike 6 ja Viimsi valla põhimääruse § 12 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) poolt välja antavate tunnustusavalduste liigid, kirjeldused ning tingimused.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid

  (1) Viimsi valla tunnustusavaldused on:
  1) Viimsi valla aukodanik
  2) Viimsi valla elutööpreemia
  3) Autasu Viimsi Vaal
  4) Autasu Viimsi Vaalapoeg
  5) Aasta haridustöötaja
  6) Aasta haridustegu
  7) Õpilaste ja õpetajate tunnustamine
  8) Aasta haridusvaldkonna toetaja
  9) Aasta kultuuripreemia
  10) Aasta spordipreemia
  11) Aasta noorsootöö preemia
  12) Noorte toetamine ja tunnustamine
  13) Aasta ettevõtlustegu
  14) Aasta keskkonnategu
  15) Aasta sotsiaalvaldkonna tegu
  16) Aasta kaunis kodu
  17) Aasta pere
  18) Aasta küla
  19) Külavanema märgi üleandmine
  20) Vallavalitsuse tänukiri
  21) Märkamine

  (2) Tunnustamise andmise kriteeriumid, taotluste esitamise tähtajad, üleandmise tähtaeg ning vastutav struktuuriüksus on toodud määruse lisas 1.

  (3) Laekunud ettepanekud võivad enne vallavalitsuse komisjoni poolt otsuse vastuvõtmist vajadusel läbida seisukoha saamiseks vastava volikogu komisjoni, kes võib muuhulgas teha ka täiendavaid ettepanekuid tunnustusavalduste alamkategooriate loomiseks.

  (4) Arvestuse pidamist väljaantud tunnustuste ja tänukirjade üle korraldab vallasekretär.

  (5) Tunnustusavalduse taotlusvormi kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (6) Rahaliste tunnustuste ja preemiate maksmise otsustab vallavalitsus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2024, 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 8 lõike 6 ja Viimsi valla põhimääruse § 12 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) poolt välja antavate tunnustusavalduste liigid, kirjeldused ning tingimused.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid

  (1) Viimsi valla tunnustusavaldused on:
  1) Viimsi valla aukodanik
  2) Viimsi valla elutööpreemia
  3) Autasu Viimsi Vaal
  4) Autasu Viimsi Vaalapoeg
  5) Aasta haridustöötaja
  6) Aasta haridusvaldkonna tegu või toetaja
[RT IV, 23.04.2024, 6 - jõust. 26.04.2024]
  7) Õpilaste ja õpetajate tunnustamine
  8) Aasta koostööpartner
[RT IV, 23.04.2024, 6 - jõust. 26.04.2024]
  9) Aasta kultuuripreemia
  10) Aasta spordipreemia
  11) Aasta noorsootöö preemia
  12) Noorte toetamine ja tunnustamine
  13) Aasta ettevõtlustegu
  14) Aasta keskkonnategu
  15) Aasta sotsiaalvaldkonna preemia
[RT IV, 23.04.2024, 6 - jõust. 26.04.2024]
  16) [kehtetu - RT IV, 23.04.2024, 6 - jõust. 26.04.2024]
  17) Aasta pere
  18) Aasta kogukond
[RT IV, 23.04.2024, 6 - jõust. 26.04.2024]
  19) Külavanema märgi üleandmine
  20) Vallavalitsuse tänukiri
  21) [kehtetu - RT IV, 23.04.2024, 6 - jõust. 26.04.2024]

  (2) Tunnustamise andmise kriteeriumid, taotluste esitamise tähtajad, üleandmise tähtaeg ning vastutav struktuuriüksus on toodud määruse lisas 1.

  (3) Laekunud ettepanekud võivad enne vallavalitsuse komisjoni poolt otsuse vastuvõtmist vajadusel läbida seisukoha saamiseks vastava volikogu komisjoni, kes võib muuhulgas teha ka täiendavaid ettepanekuid tunnustusavalduste alamkategooriate loomiseks.

  (4) Arvestuse pidamist väljaantud tunnustuste ja tänukirjade üle korraldab vallasekretär.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 23.04.2024, 6 - jõust. 26.04.2024]

  (6) Rahaliste tunnustuste ja preemiate maksmise otsustab vallavalitsus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json