Teksti suurus:

Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 25

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 391 lõike 5, § 59 lõike 4 ja § 611 lõike 6 alusel.

§ 1.  Tervisekahjustusest või surmast tulenevate nõuete hüvitamise tagatis

  (1) Tagatise piisavuse hindamiseks laevapere liikme kutsehaigestumisest või tööõnnetusest põhjustatud tervisekahjustuse või surmaga seotud lepinguliste nõuete hüvitamiseks kontrollib Transpordiamet, kas reederil on laeva osas sõlmitud vastav vastutuskindlustusleping või on olemas muu rahaline tagatis.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (2) Tagatis laevapere liikme kutsehaigestumisest või tööõnnetusest põhjustatud tervisekahjustuse või surmaga seotud lepinguliste nõuete hüvitamiseks loetakse piisavaks, kui laev on kindlustatud vastutuskindlustuslepingu alusel, mis hõlmab laevapere liikmetele kutsehaigestumisest ja tööõnnetusest tulenevast tervisekahjustusest või surmast põhjustatud kulude hüvitamist.

  (3) Kui kutsehaigestumisest või tööõnnetusest põhjustatud tervisekahjustuse või surmaga seotud lepingulised nõuded on tagatud muu kui lõikes 2 nimetatud tagatise alusel, loetakse piisavaks tagatis, mis katab kõikide laevapere liikmete meretöölepingutest või kollektiivlepingutest tulenevate kutsehaigestumisest ja tööõnnetusest põhjustatud tervisekahjustuse või surmaga seotud lepinguliste nõuete täitmise.

§ 2.  Kojusõidu korraldamise kulude hüvitamise tagatis

  (1) Tagatise piisavuse hindamiseks kojusõidu korraldamise kulude hüvitamiseks kontrollib Transpordiamet, kas reederil on laeva osas sõlmitud vastav vastutuskindlustusleping või on olemas muu rahaline tagatis.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (2) Tagatis kojusõidu korraldamise kulude hüvitamiseks loetakse piisavaks, kui laev on kindlustatud vastutuskindlustuslepingu alusel, mis hõlmab laevapere liikmetele kojusõidu kulude hüvitamist.

  (3) Kui laevapere liikme kojusõidu kulud on tagatud muu kui lõikes 2 nimetatud tagatise alusel, loetakse piisavaks tagatis, mis katab kõikide laevapere liikmete kojusõidu kulud. Eeldatakse, et piisav on tagatis, mille suuruseks on vähemalt 6000 eurot laevapere liikme kohta.

§ 3.  Laevapere liikme hülgamise korral kulude hüvitamise tagatis

  (1) Tagatise piisavuse hindamiseks laevapere liikme hülgamise korral kontrollib Transpordiamet, kas reederil on laeva osas sõlmitud vastav vastutuskindlustusleping või on olemas muu rahaline tagatis.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (2) Tagatis laevapere liikme hülgamise korral loetakse piisavaks, kui laev on kindlustatud vastutuskindlustuslepingu alusel, mis hõlmab laevapere liikmele hülgamisest põhjustatud kulude hüvitamist.

  (3) Kui laevapere liikme hülgamise kulud on tagatud muu kui lõikes 2 nimetatud tagatise alusel, loetakse piisavaks tagatis, mis katab kõikide laevapere liikmete hülgamisest põhjustatud kulud. Eeldatakse, et piisav on tagatis, mille suuruseks on vähemalt 25 000 eurot laevapere liikme kohta.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 25

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 391 lõike 5, § 59 lõike 4 ja § 611 lõike 6 alusel.

§ 1.  Tervisekahjustusest või surmast tulenevate nõuete hüvitamise tagatis

  (1) Tagatise piisavuse hindamiseks laevapere liikme kutsehaigestumisest või tööõnnetusest põhjustatud tervisekahjustuse või surmaga seotud lepinguliste nõuete hüvitamiseks kontrollib Transpordiamet, kas reederil on laeva osas sõlmitud vastav vastutuskindlustusleping või on olemas muu rahaline tagatis.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (2) Tagatis laevapere liikme kutsehaigestumisest või tööõnnetusest põhjustatud tervisekahjustuse või surmaga seotud lepinguliste nõuete hüvitamiseks loetakse piisavaks, kui laev on kindlustatud vastutuskindlustuslepingu alusel, mis hõlmab laevapere liikmetele kutsehaigestumisest ja tööõnnetusest tulenevast tervisekahjustusest või surmast põhjustatud kulude hüvitamist.

  (3) Kui kutsehaigestumisest või tööõnnetusest põhjustatud tervisekahjustuse või surmaga seotud lepingulised nõuded on tagatud muu kui lõikes 2 nimetatud tagatise alusel, loetakse piisavaks tagatis, mis katab kõikide laevapere liikmete meretöölepingutest või kollektiivlepingutest tulenevate kutsehaigestumisest ja tööõnnetusest põhjustatud tervisekahjustuse või surmaga seotud lepinguliste nõuete täitmise.

§ 2.  Kojusõidu korraldamise kulude hüvitamise tagatis

  (1) Tagatise piisavuse hindamiseks kojusõidu korraldamise kulude hüvitamiseks kontrollib Transpordiamet, kas reederil on laeva osas sõlmitud vastav vastutuskindlustusleping või on olemas muu rahaline tagatis.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (2) Tagatis kojusõidu korraldamise kulude hüvitamiseks loetakse piisavaks, kui laev on kindlustatud vastutuskindlustuslepingu alusel, mis hõlmab laevapere liikmetele kojusõidu kulude hüvitamist.

  (3) Kui laevapere liikme kojusõidu kulud on tagatud muu kui lõikes 2 nimetatud tagatise alusel, loetakse piisavaks tagatis, mis katab kõikide laevapere liikmete kojusõidu kulud. Eeldatakse, et piisav on tagatis, mille suuruseks on vähemalt 6000 eurot laevapere liikme kohta.

§ 3.  Laevapere liikme hülgamise korral kulude hüvitamise tagatis

  (1) Tagatise piisavuse hindamiseks laevapere liikme hülgamise korral kontrollib Transpordiamet, kas reederil on laeva osas sõlmitud vastav vastutuskindlustusleping või on olemas muu rahaline tagatis.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (2) Tagatis laevapere liikme hülgamise korral loetakse piisavaks, kui laev on kindlustatud vastutuskindlustuslepingu alusel, mis hõlmab laevapere liikmele hülgamisest põhjustatud kulude hüvitamist.

  (3) Kui laevapere liikme hülgamise kulud on tagatud muu kui lõikes 2 nimetatud tagatise alusel, loetakse piisavaks tagatis, mis katab kõikide laevapere liikmete hülgamisest põhjustatud kulud. Eeldatakse, et piisav on tagatis, mille suuruseks on vähemalt 25 000 eurot laevapere liikme kohta.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json