Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2025

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 24.11.2020, 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 (juurde lisatud).

§ 2.   Lubada linnavalitsusel ja selle hallatavatel asutustel võtta eelarvestrateegia kestel kohustusi seoses tavapärase majandustegevuse tagamiseks sõlmitavate hooldus- jmt kestvuslepingutega ning järgmiste tegevustega:

1) elektrienergia ostmine;
2) soojusenergia ostmine;
3) tänavavalgustuse hooldus;
4) teede ja tänavate remont ja korrashoid;
5) liikluskorraldusvahendite hooldus;
6) linna tehnosüsteemide hooldus (valve-, ventilatsiooni-, kütte-, vee-, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemid);
7) valveteenus linna objektidel;
8) Pärnu Keskranna rannavalve teenus;
9) liuväljateenus;
10) ranna, haljasalade, terviseradade hooldus (sh kunstlumeraja valmistamine ja hooldus);
11) hulkuvate loomade püüdmise ja varjupaiga pidamise teenus;
12) avalike tualettruumide hooldus;
13) jäätmejaama ja jäätmepunktide haldamine;
14) purskkaevude hooldamine, remont ja ümberehitustööd;
15) kindlustusteenus;
16) haridusasutustele ruumide rentimine;
17) Suur-Sepa 16, Nikolai 3/Uus tn 4, Tallinna mnt 2, Kaevu tn 27, Metsa tn 14 ja Nikolai 8 hooldus- ja puhastusteenused;
18) sõidukite rent;
19) kütuse ostmine;
20) IT riistvara rent;
21) tarkvara rendi, tugilepingute ja litsentsidega seotud kulud;
22) telefoni- ja sideteenused, sh ostud ja rent ning fiiberoptilise laivõrgu teenus;
23) IT tugiteenused;
24) bürootarvete ostmine;
25) Pärnu linna avalike teenuste ja protsesside arendamine;
26) volikogu heli- ja videotehniline teenindamine;
27) majandusaasta aruannete auditeerimine;
28) matuseteenus;
29) täiskasvanute varjupaiga ja päevakeskuse teenus;
30) vältimatu abi teenus;
31) supiköögiteenus;
32) toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenus;
33) õpilasveod, sh kooliujumise õpilasveod;
34) parkimisteenuse haldamise tarkvara hooldus ja arendamine;
35) kassa-, läbipääsu- ja kapilukusüsteemide tarkvara rendi ja hooldusega seotud kulud;
36) Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli, Pärnu Raeküla Kooli, Pärnu Rääma Põhikooli ja Pärnu Ühisgümnaasiumi toitlustusteenus;37) tugiisiku teenus psüühilise erivajadusega isikutele;
38) viipekeele tõlketeenus;
39) õigusaktide menetlemise infosüsteem.

§ 3.   Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 nr 44 „Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023“ ja 26.09.2019 määrus nr 25 „Pärnu linna eelarvestrateegia 2020-2024“.

§ 4.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 25.09.2021, 13

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json