Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2020, 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 kuni 6, Keila linna põhimääruse § 11 lõike 1 ja § 46 lõike 6, Keila Linnavalitsuse 11. oktoobri 2012 määruse nr 4 “Keila linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“ § 6, Keila Linnavolikogu 28. jaanuari 2020 määruse nr. 1 „Keila linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine” alusel ja kooskõlas Keila Linnavolikogu 16. juuni 2020 määrusega nr 8 „Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve“ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.   Võtta vastu Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve kogumahus 1 673 737 (üks miljon kuussada seitsekümmend kolm tuhat seitsesada kolmkümmend seitse) eurot vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Avaldada lisaeelarve seitsme päeva jooksul pärast vastuvõtmist Keila linna veebilehel.

§ 3.   Määrus jõustub üldises korras.

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2023, 194

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json