Teksti suurus:

Oja liigikaitseala kaitse alt väljaarvamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2022, 11

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kaitse alt väljaarvamine

  Looduskaitselise otstarbekuse puudumise tõttu arvatakse looduskaitse alt välja Viljandi maakonnas Viljandi vallas Parika külas asuv Oja liigikaitseala (KLO1000553)1.

§ 2.   Kaitse alla võtmise otsuse kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitseala kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks Viljandi Maakonnavalitsuse 9. novembri 1992. a määruse nr 413 „Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas” lisa 4 „Riikliku looduskaitse all olevate objektide nimekiri” punkt 13 (Oja väike-konnakotka kaitseala).

§ 3.   Kaitse alt väljaarvamise põhjendused

  Põhjendused kaitseala kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 17. aprilli 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/183 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud määruse seletuskirjas.

§ 6.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2022, 11

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kaitse alt väljaarvamine

  Looduskaitselise otstarbekuse puudumise tõttu arvatakse looduskaitse alt välja Viljandi maakonnas Viljandi vallas Parika külas asuv Oja liigikaitseala (KLO1000553)1.

§ 2.   Kaitse alla võtmise otsuse kehtetuks tunnistamine

  Paragrahvis 1 nimetatud kaitseala kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks Viljandi Maakonnavalitsuse 9. novembri 1992. a määruse nr 413 „Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas” lisa 4 „Riikliku looduskaitse all olevate objektide nimekiri” punkt 13 (Oja väike-konnakotka kaitseala).

§ 3.   Kaitse alt väljaarvamise põhjendused

  Põhjendused kaitseala kaitse alt väljaarvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 17. aprilli 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/183 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud määruse seletuskirjas.

§ 6.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json