ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärad

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2022, 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 alusel.

§ 1.  Eluasemekulude piirmäärad

  Tallinna linnas elavatele inimestele toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärad on järgmised:
  1) üle 33 m2 üldpinnaga eluruumi üür või eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sh laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse) kuni 11,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 550 eurot kuus, millele lisandub kuni 75,00 eurot perekonna viienda ja iga järgneva liikme kohta kuus;
[RT IV, 11.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]
  2) 18–33 m2 üldpinnaga eluruumi üür või eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sh laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse) kuni 14,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 11.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]
  3) alla 18 m2 üldpinnaga eluruumi üür või eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sh laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse) kuni 17,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 11.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]
  4) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu, kuni 3,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  5) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 17,00 eurot ühe inimese kohta kuus;
  7) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia maksumus kuni 17,00 eurot ühe inimese kohta kuus;
  8) kütteks tarbitud soojusenergia maksumus kaugkütte korral kuni 5,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  9) kütuse maksumus kaugkütte puudumise korral kuni 5,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus ajavahemikul 1. oktoobrist 31. maini;
  10) kütteks tarbitud elektrienergia maksumus kuni 6,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus ajavahemikul 1. oktoobrist 31. maini (v.a punktides 8 ja 9 nimetatud juhtudel);
  11) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 60,00 eurot üksi elava inimese või perekonna esimese liikme kohta kuus, perekonna iga järgneva liikme kohta kuni 10,00 eurot kuus;
  12) majapidamisgaasi maksumus kuni 27,00 eurot üksi elava inimese või perekonna esimese liikme kohta kuus, perekonna iga järgmise liikme kohta kuni 13,00 eurot kuus;
  13) maamaksukulu kuni 2,25 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  14) hoonekindlustuse kulu kuni 0,20 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  15) tegelik olmejäätmete veotasu kuus.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2022, 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 alusel.

§ 1.  Eluasemekulude piirmäärad

  Tallinna linnas elavatele inimestele toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate eluasemekulude piirmäärad on järgmised:
  1) üle 33 m2 üldpinnaga eluruumi üür või eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sh laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse) kuni 11,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 550 eurot kuus, millele lisandub kuni 75,00 eurot perekonna viienda ja iga järgneva liikme kohta kuus;
[RT IV, 11.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]
  2) 18–33 m2 üldpinnaga eluruumi üür või eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sh laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse) kuni 14,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 11.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]
  3) alla 18 m2 üldpinnaga eluruumi üür või eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sh laenu intressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse) kuni 17,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 11.06.2022, 2 - jõust. 01.07.2022]
  4) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu, kuni 3,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  5) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 17,00 eurot ühe inimese kohta kuus;
  7) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia maksumus kuni 17,00 eurot ühe inimese kohta kuus;
  8) kütteks tarbitud soojusenergia maksumus kaugkütte korral kuni 5,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  9) kütuse maksumus kaugkütte puudumise korral kuni 5,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus ajavahemikul 1. oktoobrist 31. maini;
  10) kütteks tarbitud elektrienergia maksumus kuni 6,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus ajavahemikul 1. oktoobrist 31. maini (v.a punktides 8 ja 9 nimetatud juhtudel);
  11) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 60,00 eurot üksi elava inimese või perekonna esimese liikme kohta kuus, perekonna iga järgneva liikme kohta kuni 10,00 eurot kuus;
  12) majapidamisgaasi maksumus kuni 27,00 eurot üksi elava inimese või perekonna esimese liikme kohta kuus, perekonna iga järgmise liikme kohta kuni 13,00 eurot kuus;
  13) maamaksukulu kuni 2,25 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  14) hoonekindlustuse kulu kuni 0,20 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  15) tegelik olmejäätmete veotasu kuus.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json