SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste hinna kehtestamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2023, 15

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 16 ning Lääneranna Vallavolikogu 10.02.2022 a määruse nr 13 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

  Käesolev kord sätestab Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt osutatavate ja korraldatavate sotsiaalteenuste hinnad.

§ 2.   Sotsiaaltransporditeenuse hind

  (1) Kehtestada sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks hinnakiri Lääneranna vallas alaliselt elavatele isikutele, kelle elukoht Rahvastikuregistris on registreeritud Lääneranna valda vastavalt Lisale 1.

  (2) Soodushinnaga sotsiaaltransporditeenust osutatakse puudega isikule, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Puuet käsitletakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses.

§ 3.   Koduteenuse hind

  (1) Kehtestada koduteenuse osutamise eest järgmised hinnad:
  1) teenuse osutamine 1 kord nädalas 20 eurot kuus;
  2) teenuse osutamine 2 korda nädalas 40 eurot kuus;
  3) teenuse osutamine 3 korda nädalas 60 eurot kuus;
  4) erakorraline teenuse osutamine (ajutine liikumisvõimetus vm), 5 korda nädalas 100 eurot kuus.

  (2) Tasuta koduteenuseid osutatakse üldjuhul madala sissetulekuga kõrvalabi vajavale isikule, kelle sissetulek on väiksem riigi poolt kehtestatud kahekordsest toimetulekupiirist ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.

§ 4.   Tugiisikuteenuse hind

  (1) Kehtestada tugiisikuteenuse osutamise eest hind 10 eurot/tund.

  (2) Teenuse saaja taotluse alusel võib vallavalitsus isiku tugiisikuteenuse eest tasumisest vabastada.

§ 5.   Eluruumi tagamise teenuse hind

  Eluruumi tagamise teenuse osutamiseks abivajava isiku või pere kasutusse antava eluruumi üüri suurus määratakse üürilepinguga.

§ 6.   Pesemis- ja pesupesemisteenuse hind

  (1) Kehtestada pesemis- ja pesupesemisteenuste osutamise eest järgmised hinnad:
  1) pesemisteenus 3 eurot kord;
  2) pesupesemise teenus 3 eurot masinatäis;
  3) pesupesemise teenus koos kuivati kasutamisega 6 eurot masinatäis.

  (2) Pesemis- ja pesupesemisteenuse osutaja esitab Lääneranna Vallavalitsuse raamatupidamisele teenuse osutamise kohta teenuse tellimislehe.

§ 7.   Muude teenuseosutajate poolt osutatavate sotsiaalteenuste hinnad

  Eraõigusliku juriidilise või füüsilise isiku, mittetulundusühingu või teise kohaliku omavalitsuse poolt osutatava sotsiaalteenuse hinna määrab teenuse osutaja.

§ 8.   Sotsiaalteenuste eest tasumine

  (1) Teenuse osutamise aja sisse arvatakse kogu teenuse osutamiseks kulunud aeg, sh teenuse saaja juurde sõitmiseks kulunud aeg.

  (2) Teenuse osutamisele kulunud aega arvestatakse poole tunni täpsusega, veerand- ja kolmveerandtunnid ümardatakse pool- ja täistundideks.

  (3) Arve teenuse osutamise eest esitatakse teenuse saajale eelneval kalendrikuul osutatud teenuse eest iga kuu 5.kuupäevaks.

§ 9.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2022. a.

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2023, 15

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 16 ning Lääneranna Vallavolikogu 10.02.2022 a määruse nr 13 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

  Käesolev kord sätestab Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt osutatavate ja korraldatavate sotsiaalteenuste hinnad.

§ 2.   Sotsiaaltransporditeenuse hind

  (1) Kehtestada sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks hinnakiri Lääneranna vallas alaliselt elavatele isikutele, kelle elukoht Rahvastikuregistris on registreeritud Lääneranna valda vastavalt Lisale 1.

  (2) Soodushinnaga sotsiaaltransporditeenust osutatakse puudega isikule, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist. Puuet käsitletakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses.

§ 3.   Koduteenuse hind

  (1) Kehtestada koduteenuse osutamise eest järgmised hinnad:
  1) teenuse osutamine 1 kord nädalas 20 eurot kuus;
  2) teenuse osutamine 2 korda nädalas 40 eurot kuus;
  3) teenuse osutamine 3 korda nädalas 60 eurot kuus;
  4) erakorraline teenuse osutamine (ajutine liikumisvõimetus vm), 5 korda nädalas 100 eurot kuus.

  (2) Tasuta koduteenuseid osutatakse üldjuhul madala sissetulekuga kõrvalabi vajavale isikule, kelle sissetulek on väiksem riigi poolt kehtestatud kahekordsest toimetulekupiirist ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.

§ 4.   Tugiisikuteenuse hind

  (1) Kehtestada tugiisikuteenuse osutamise eest hind 10 eurot/tund.

  (2) Teenuse saaja taotluse alusel võib vallavalitsus isiku tugiisikuteenuse eest tasumisest vabastada.

§ 5.   Eluruumi tagamise teenuse hind

  Eluruumi tagamise teenuse osutamiseks abivajava isiku või pere kasutusse antava eluruumi üüri suurus määratakse üürilepinguga.

§ 6.   Pesemis- ja pesupesemisteenuse hind

  (1) Kehtestada pesemis- ja pesupesemisteenuste osutamise eest järgmised hinnad:
  1) pesemisteenus 3 eurot kord;
  2) pesupesemise teenus 3 eurot masinatäis;
  3) pesupesemise teenus koos kuivati kasutamisega 6 eurot masinatäis.

  (2) Pesemis- ja pesupesemisteenuse osutaja esitab Lääneranna Vallavalitsuse raamatupidamisele teenuse osutamise kohta teenuse tellimislehe.

§ 7.   Muude teenuseosutajate poolt osutatavate sotsiaalteenuste hinnad

  Eraõigusliku juriidilise või füüsilise isiku, mittetulundusühingu või teise kohaliku omavalitsuse poolt osutatava sotsiaalteenuse hinna määrab teenuse osutaja.

§ 8.   Sotsiaalteenuste eest tasumine

  (1) Teenuse osutamise aja sisse arvatakse kogu teenuse osutamiseks kulunud aeg, sh teenuse saaja juurde sõitmiseks kulunud aeg.

  (2) Teenuse osutamisele kulunud aega arvestatakse poole tunni täpsusega, veerand- ja kolmveerandtunnid ümardatakse pool- ja täistundideks.

  (3) Arve teenuse osutamise eest esitatakse teenuse saajale eelneval kalendrikuul osutatud teenuse eest iga kuu 5.kuupäevaks.

§ 9.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2022. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json