Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi agressiooniga Ukrainas

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 08.04.2022, 3

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 4 nimetatud eesmärkide toetamiseks Vabariigi Valitsuse sanktsioonina piirang Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele lühiajaliseks Eestis töötamiseks ning tähtajalise elamisloa või viisa andmiseks töötamise või ettevõtluse eesmärgil.

§ 2.  Määruse kohaldamisala

  (1) Määrust kohaldatakse kõigile Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kes taotlevad viisat või tähtajalist elamisluba järgmistel välismaalaste seaduses sätestatud alustel:
  1) §-s 621 nimetatud viisa lühiajaliseks Eestis töötamiseks;
  2) §-s 624 nimetatud viisa iduettevõtlusega tegelemiseks;
  3) §-s 625 nimetatud viisa kaugtöö tegemiseks;
  4) §-des 59 ja 60 nimetatud viisa ettevõtlusega tegelemise eesmärgil;
  5) § 118 punktis 4 nimetatud tähtajaline elamisluba töötamiseks;
  6) § 118 punktis 5 nimetatud tähtajaline elamisluba ettevõtluseks.

  (2) Määrust kohaldatakse kõigile Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kellel ei ole seaduslikku alust Eestis viibimiseks ja kellele taotletakse lühiajalise Eestis töötamise registreerimist.

  (3) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kes taotlevad töötamiseks või ettevõtluseks antud tähtajalise elamisloa pikendamist või kellel on eespool nimetatud elamisluba ning kes asuvad tööle teise tööandja juurde.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.05.2023, 4

Määrus kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 4 nimetatud eesmärkide toetamiseks Vabariigi Valitsuse sanktsioonina piirang Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele viisa andmiseks, lühiajaliseks Eestis töötamiseks ning tähtajalise elamisloa andmiseks töötamise, õppimise või ettevõtluse eesmärgil.
[RT I, 10.09.2022, 5 - jõust. 19.09.2022]

§ 2.  Määruse kohaldamisala

  (1) Määrust kohaldatakse kõigile Valgevene Vabariigi kodanikele, kes taotlevad viisat või tähtajalist elamisluba järgmistel välismaalaste seaduses sätestatud alustel:
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]
  1) §-s 621 nimetatud viisa lühiajaliseks Eestis töötamiseks;
  2) §-s 624 nimetatud viisa iduettevõtlusega tegelemiseks;
  3) §-s 625 nimetatud viisa kaugtöö tegemiseks;
  4) §-des 59 ja 60 nimetatud viisa ettevõtlusega tegelemise eesmärgil;
  5) § 118 punktis 4 nimetatud tähtajaline elamisluba töötamiseks;
  6) § 118 punktis 5 nimetatud tähtajaline elamisluba ettevõtluseks.

  (11) Määrust kohaldatakse kõigile Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes taotlevad tähtajalist elamisluba järgmistel välismaalaste seaduses sätestatud alustel:
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]
  1) [kehtetu - RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]
  2) § 118 punktis 3 nimetatud tähtajaline elamisluba õppimiseks;
[RT I, 29.07.2022, 1 - jõust. 30.07.2022]
  3) § 118 punktis 4 nimetatud tähtajaline elamisluba töötamiseks;
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]
  4) § 118 punktis 5 nimetatud tähtajaline elamisluba ettevõtluseks.
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]

  (12) Määrust kohaldatakse kõigile Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes taotlevad viisat.
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]

  (13) [Kehtetu - RT I, 10.09.2022, 5 - jõust. 19.09.2022]

  (2) Määrust kohaldatakse kõigile Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kellel ei ole kehtivat Eesti antud viisat ja kellele taotletakse lühiajalise Eestis töötamise registreerimist.
[RT I, 29.07.2022, 1 - jõust. 30.07.2022]

  (3) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kes taotlevad töötamiseks või ettevõtluseks antud tähtajalise elamisloa pikendamist või kellel on eespool nimetatud elamisluba ning kes asuvad tööle teise tööandja juurde.

  (4) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kes on Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanikud ja kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus.
[RT I, 06.06.2022, 1 - jõust. 07.06.2022]

  (5) Määrust ei kohaldata Valgevene Vabariigi kodanikele, kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus ja kes taotlevad tähtajalist elamisluba info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasel ametikohal töötamiseks.
[RT I, 06.06.2022, 1 - jõust. 07.06.2022]

  (6) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes taotlevad viisat ja:
  1) külastavad Eestis elavat Eesti kodanikust või Eesti pikaajalist elamisluba omavast isikust otsejoones alanejat või ülenejat sugulast või abikaasat;
  2) külastavad Eestis elavat Eesti kodanikku või Eesti pikaajalist elamisluba omavat isikut, kellega kasvatatakse ühist alaealist last;
  3) on Eestis asuva diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või nende pereliikmed;
  4) on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliikmed ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isikud;
  5) on Euroopa Liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omav isikud või
  6) kelle Eestisse saabumine on vajalik humaansetel kaalutlustel.
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]

  (7) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes taotlevad õppimiseks antud tähtajalise elamisloa pikendamist ühekordselt kuni ühe aasta võrra.
[RT I, 17.08.2022, 12 - jõust. 18.08.2022]

  (8) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kellel on pikaajaline viisa õppimiseks, tähtajaline elamisluba õppimiseks või nimetatud elamisloa kehtivusaja lõppemisest tulenev õigus Eestis ajutiselt viibida ja kes on lõpetanud õpingud eestikeelse õppekava alusel või kes oskavad eesti keelt vähemalt B2-tasemel.
[RT I, 20.05.2023, 1 - jõust. 21.05.2023]

  (9) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus, kes töötavad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud arstina või hambaarstina ning kes taotlevad tähtajalist elamisluba töötamiseks arstina või hambaarstina.
[RT I, 20.05.2023, 1 - jõust. 21.05.2023]

  (10) Määrust ei kohaldata Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele, kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus, kes töötavad akadeemilise töötajana kõrgharidusseaduse § 33 tähenduses ning kes taotlevad tähtajalist elamisluba töötamiseks akadeemilise töötajana.
[RT I, 20.05.2023, 1 - jõust. 21.05.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json