HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Peipsiääre valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2023, 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel ning lähtudes vallavolikogu hariduskomisjoni ettepanekust.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Peipsiääre valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteaed) kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate või neid asendavate isikute (edaspidi vanemad) poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määra kehtestamist, selle tasumist ja kasutamist.

§ 2.   Osalustasu määr

  (1) Osalustasu määr ühe lasteaias käiva lapse kohta 6% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 29.08.2023, 11 - jõust. 01.09.2023]

  (3) Kui vanematel on kaks või enam last, kes kasutavad kohta Peipsiääre valla lasteaias, siis teise ja iga järgneva lapse eest tasub lapsevanem 50% kehtestatud kohatasu määrast. Nimetatud erisuse rakendamiseks peavad mõlemad vanemad või üksikvanem ja kõik lasteaias kohta kasutavad lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Vanemal on kohustus tasuda osalustasu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Lapse puudumisel lasteaia osalustasu ümber ei arvestata, osalustasu tasutakse alati täiskuu eest, olenemata puudutud päevade arvust.

  (3) Osalustasu tasutakse vallavalitsuse poolt esitatud arvete alusel igakuiselt 1. septembrist kuni 31. augustini, s. o 12 kuud.

  (4) Lasteaia ajutise sulgemise (nt remont, avarii jne.) ajal, mis kestab rohkem kui kaks nädalat, tasutakse osalustasu proportsionaalselt lasteaia lahtioleku ajale, kui lapsele ei võimaldata lasteaiakohta Peipsiääre valla teistes lasteaedades.

  (5) Vanem võib taotleda lapse osalustasu tasumiseks toetust vallas kehtestatud vastava sotsiaaltoetuste korra alusel.

§ 4.   Vanemate poolt kaetava osa arvelt kulude katmine

  Vanema poolt kaetav osa jaotatakse:
  1) 50% arvelt õppe- ja mänguvahendite kulud;
  2) 50% arvelt lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sellega seotud maksud.

§ 5.   Määruse rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2023.

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2023, 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel ning lähtudes vallavolikogu hariduskomisjoni ettepanekust.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Peipsiääre valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteaed) kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate või neid asendavate isikute (edaspidi vanemad) poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määra kehtestamist, selle tasumist ja kasutamist.

§ 2.   Osalustasu määr

  (1) Osalustasu määr ühe lasteaias käiva lapse kohta 6% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 29.08.2023, 11 - jõust. 01.09.2023]

  (3) Kui vanematel on kaks või enam last, kes kasutavad kohta Peipsiääre valla lasteaias, siis teise ja iga järgneva lapse eest tasub lapsevanem 50% kehtestatud kohatasu määrast. Nimetatud erisuse rakendamiseks peavad mõlemad vanemad või üksikvanem ja kõik lasteaias kohta kasutavad lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Vanemal on kohustus tasuda osalustasu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Lapse puudumisel lasteaia osalustasu ümber ei arvestata, osalustasu tasutakse alati täiskuu eest, olenemata puudutud päevade arvust.

  (3) Osalustasu tasutakse vallavalitsuse poolt esitatud arvete alusel igakuiselt 1. septembrist kuni 31. augustini, s. o 12 kuud.

  (4) Lasteaia ajutise sulgemise (nt remont, avarii jne.) ajal, mis kestab rohkem kui kaks nädalat, tasutakse osalustasu proportsionaalselt lasteaia lahtioleku ajale, kui lapsele ei võimaldata lasteaiakohta Peipsiääre valla teistes lasteaedades.

  (5) Vanem võib taotleda lapse osalustasu tasumiseks toetust vallas kehtestatud vastava sotsiaaltoetuste korra alusel.

§ 4.   Vanemate poolt kaetava osa arvelt kulude katmine

  Vanema poolt kaetav osa jaotatakse:
  1) 50% arvelt õppe- ja mänguvahendite kulud;
  2) 50% arvelt lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sellega seotud maksud.

§ 5.   Määruse rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2023.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json