Teksti suurus:

Raasiku valla 2024. a eelarve

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2024, 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, §-de 13–19, § 21, § 22, § 23, Raasiku valla põhimääruse § 39 ning Raasiku vallavolikogu 13. märtsi 2012. a määrusega nr 2 kinnitatud “Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra” § 3 lg 3 alusel.

§ 1.   Vastu võtta Raasiku valla 2024. aasta põhitegevuse tulude eelarveosa kokku summas 12 082 580,04 eurot (kaksteist miljonit kaheksakümmend kaks tuhat viissada kaheksakümmend eurot ja 04 senti) vastavalt lisale 1.

§ 2.   Vastu võtta Raasiku valla 2024. aasta põhitegevuse kulude eelarveosa kokku summas 11 910 027,61 eurot (üksteist miljonit üheksasada kümme tuhat kakskümmend seitse eurot ja 61 senti) vastavalt lisale 2.

§ 3.   Vastu võtta Raasiku valla 2024. aasta investeerimistegevuse eelarveosa kokku summas -1 813 341 eurot (miinus üks miljon kaheksasada kolmteist tuhat kolmsada nelikümmend üks eurot) vastavalt lisale 3.

§ 4.   Vastu võtta Raasiku valla 2024. aasta finantseerimistegevuse eelarveosa kokku summas 554 683,00 eurot (viissada viiskümmend neli tuhat kuussada kaheksakümmend kolm eurot) vastavalt lisale 4.

§ 5.   Vastu võtta Raasiku valla 2024. aasta likviidsete varade muutuse eelarveosa kokku summas – 1 086 105,57 eurot (miinus üks miljon kaheksakümmend kuus tuhat ükssada viis eurot ja 57 senti) vastavalt lisale 5.

§ 6.   Määrus avalikustada valla põhimääruses sätestatud korras.

§ 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2025
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2024, 17

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json