Teksti suurus:

Raha eraldamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.12.2005 nr 828 (RTL 2005, 125, 1987) 22.12.2005

«Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse» § 7 lõigete 2 ja 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 kinnitatud «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra» punkti 3 alapunktidega 1 ja 7 ning punktiga 22:

1. Eraldada Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist Rahandusministeeriumile tagastamatu toetusena 26 750 000 krooni maa- ja omandireformi läbiviimisega seotud kulude katteks, sealhulgas maavalitsuste omandireformi läbiviimisega tegelevate struktuuriüksuste tegevuskuludeks, kohalike komisjonide tegevuskuludeks, vara tagastamise ja kompenseerimise korraldamisel ekspertiiside tegemise ning arhiividest dokumentide väljanõutamise eest tasumise kuludeks, erastamisest laekuva raha üle järelevalve teostamise ja erastamise kohta aruandluse esitamise kuludeks ning maavalitsuste maareformi korraldamisega seotud kuludeks.

[RTL 2005, 125, 1987 – jõust. 22.12.2005]

2. Rahandusministeeriumil jaotada punktis 1 nimetatud summa esitatud kalkulatsioonide ja põhjenduste alusel.

 

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.12.2005 nr 828 (RTL 2005, 125, 1987) 22.12.2005

«Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse» § 7 lõigete 2 ja 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 kinnitatud «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra» punkti 3 alapunktidega 1 ja 7 ning punktiga 22:

1. Eraldada Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist Rahandusministeeriumile tagastamatu toetusena 26 750 000 krooni maa- ja omandireformi läbiviimisega seotud kulude katteks, sealhulgas maavalitsuste omandireformi läbiviimisega tegelevate struktuuriüksuste tegevuskuludeks, kohalike komisjonide tegevuskuludeks, vara tagastamise ja kompenseerimise korraldamisel ekspertiiside tegemise ning arhiividest dokumentide väljanõutamise eest tasumise kuludeks, erastamisest laekuva raha üle järelevalve teostamise ja erastamise kohta aruandluse esitamise kuludeks ning maavalitsuste maareformi korraldamisega seotud kuludeks.

[RTL 2005, 125, 1987 – jõust. 22.12.2005]

2. Rahandusministeeriumil jaotada punktis 1 nimetatud summa esitatud kalkulatsioonide ja põhjenduste alusel.

 

/otsingu_soovitused.json