Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse üksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I 1996, 74, 1315

Eesti Vabariigi maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; I 1996, 41, 796) paragrahvi 21 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada kohalike omavalitsusüksuste ja maa-alade loetelu, kus maa erastamiseks välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik maavanema luba (juurde lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 4. aprilli 1995. a. määrus nr. 164 «Kohalike omavalitsusüksuste nimekirja, kus maa võõrandamisel Eesti registrisse kantud juriidilisele isikule ei ole vaja kohaliku omavalitsusüksuse volikogu nõusolekut ja Vabariigi Valitsuse luba, kinnitamine» (RT I 1995, 40, 570).

Peaminister Tiit VÄHI
Keskkonnaminister Villu REILJAN
Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tarmo MÄND


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 1996. a määrusega nr 249

Kohalike omavalitsusüksuste ja maa-alade loetelu, kus maa erastamiseks 
välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik maavanema luba

1. Kohalikud omavalitsusüksused:

HARJUMAAL –  Paldiski linn;
IDA-VIRUMAAL  Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linn; Vaivara, Illuka, Alajõe, Iisaku ja Toila vald;
TARTUMAAL Piirissaare ja Meeksi vald;
PÕLVAMAAL Räpina linn, Räpina, Mikitamäe, Orava ja Värska vald;
VÕRUMAAL Meremäe, Vastseliina ja Misso vald.

2. Muud maa-alad:

Saared, välja arvatud Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2019, 13

Eesti Vabariigi maareformi seaduse paragrahvi 21 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada maa-alade loetelu, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga (juurde lisatud).
[RT I, 06.03.2019, 6 - jõust. 09.03.2019]

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 1996. a
määrusega nr 249
[RT I, 06.03.2019, 6 - jõust. 09.03.2019]

Maa-alade loetelu, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga
[RT I, 06.03.2019, 6 - jõust. 09.03.2019]

1. Riigipiiriga piirnevad maa-alad:

Maaüksus, mis piirneb välispiiri maismaapiiril riigipiiriga või piiririba katastriüksusega või piiriveekoguga, välja arvatud Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järvega.
[RT I, 12.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

2. Muud maa-alad:

Saared, välja arvatud Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi.