Teksti suurus:

Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete töötasustamise korra kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
21.05.2004 nr 197 ( RT I 2004, 45, 322) 29.05.2004

     Metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872) paragrahvi 49 lõike 14 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

    Kinnitada "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete töötasustamise kord" (juurde lisatud).

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
24. märtsi 1999. a
määrusega nr 115

 

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSE NÕUKOGU LIIKMETE TÖÖTASUSTAMISE KORD

 

    1. Käesolevat korda rakendatakse Vabariigi Valitsuse poolt Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmeks kinnitatud isikute suhtes.

    2. Nõukogu esimehele ja liikmetele makstakse nõukogus töötamise eest tasu, lähtudes arvestuslikust kuutöötasust, mis arvutatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäära alusel, järgmiselt:
     1) esimehele arvestusliku kuutöötasu 4-kordses suuruses;
    2) liikmetele arvestusliku kuutöötasu 3-kordses suuruses.

    21. Vabariigi Valitsuse liikmele nõukogus töötamise eest tasu ei maksta.
[ RT I 2004, 45, 322 – jõust. 29.05.2004]

    3. Nõukogu esimehele ja liikmetele makstakse käesoleva korra punktis 2 nimetatud tasu välja üks kord kuus. Kui nõukogu liige ei osalenud mingil ajavahemikul nõukogu töös mõjuva põhjuseta, siis selle ajavahemiku eest talle nõukogu otsusel tasu ei maksta.

    4. Nõukogu esimehele ja liikmetele makstakse tasu Riigimetsa Majandamise Keskuse eelarvest.

 

 

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 1999. a määrus nr 115
Kehtetu - RT I 2006, 30, 232 - jõust. 1.01.2007

/otsingu_soovitused.json