Teksti suurus:

Tee projekteerimise normid

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 08.07.2011, 33

Teeseaduse paragrahvi 19 lõike 2 alusel:

1. Kinnitada:
1) «Maanteede projekteerimisnormid» (lisatud);
2) «Tee projekteerimise nõuded» (lisatud).

2. Kasutada teede projekteerimisel Eesti Projekteerimisnormi EPN ENV 1.3 «Maantee ja jalgtee sildade liikluskoormused», Eesti Projekteerimisnormi EPN 17 «Linnatänavad» ja Eesti Asfaldiliidu asfaldinorme AL ST 1.

21. Maanteeamet ja teised tee omanikud Maanteeameti nõusolekul võivad kehtestada punktides 1 ja 2 viidatud normides sätestatud nõuetest erinevaid nõudeid.
[RTL 2004, 65, 1088 - jõust. 29.05.2004]

3. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2015, 7

/otsingu_soovitused.json