Teksti suurus:

Tee projekteerimise normid

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.07.2011
Avaldamismärge:

Teeseaduse (RT I 1999, 26, 377) paragrahvi 19 lõike 2 alusel:

1. Kinnitada:
1) «Maanteede projekteerimisnormid» (lisatud);
2) «Tee projekteerimise nõuded» (lisatud).

2. Kasutada teede projekteerimisel Eesti Projekteerimisnormi EPN ENV 1.3 «Maantee ja jalgtee sildade liikluskoormused», Eesti Projekteerimisnormi EPN 17 «Linnatänavad» ja Eesti Asfaldiliidu asfaldinorme AL ST 1.

21. Maanteeamet ja teised tee omanikud Maanteeameti nõusolekul võivad kehtestada punktides 1 ja 2 viidatud normides sätestatud nõuetest erinevaid nõudeid.
[RTL 2004, 65, 1088 - jõust. 29.05.2004]

3. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.


04.01.2011 19:33
Veaparandus - lisad korrastatud ja parandatud tehnilistel põhjustel tekkinud vead.

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2015, 7

/otsingu_soovitused.json