HALDUSÕIGUSVälissuhtlemineVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seadus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 29.05.2012, 2

§ 1.   Ratifitseerida juurdelisatud parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta (edaspidi harta), mis on koostatud 1996. aasta 3. mail Strasbourgis ning millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 1998. aasta 4. mail.

§ 2.   Ratifitseerimisel tunnistab Eesti Vabariik harta III osa artikli A lõike 1 punktide b ja c sätete kohaselt end seotuks harta II osa järgmiste sätetega:

1) artikkel 1. Õigus tööle (lõiked 1–4, täielikult);

2) artikkel 2. Õigus õiglastele töötingimustele (lõiked 1–3, 5–7);

3) artikkel 3. Õigus töötada ohututes ja tervislikes töötingimustes (lõiked 1–3);

4) artikkel 4. Õigus saada õiglast töötasu (lõiked 2, 3, 4, 5);

5) artikkel 5. Õigus ühineda (täielikult);

6) artikkel 6. Õigus pidada kollektiivläbirääkimisi (lõiked 1–4, täielikult);

7) artikkel 7. Laste ja noorte õigus saada kaitset (lõiked 1–4, 7–10);

8) artikkel 8. Töötavate naiste õigus emaduse kaitsele (lõiked 1–5, täielikult);

9) artikkel 9. Õigus kutsenõustamisele (täielikult);

10) artikkel 10. Õigus kutseõppele (lõiked 1–4);
[RT II, 29.05.2012, 1 – jõust. 08.06.2012]

11) artikkel 11. Õigus tervise kaitsele (lõiked 1–3, täielikult);

12) artikkel 12. Õigus sotsiaalkindlustusele (lõiked 1–4, täielikult);

13) artikkel 13. Õigus saada sotsiaal- ja meditsiiniabi (lõiked 1–4, täielikult);
[RT II, 29.05.2012, 1 – jõust. 08.06.2012]

14) artikkel 14. Õigus kasutada sotsiaalhoolekande teenuseid (lõiked 1, 2, täielikult);

15) artikkel 15. Puuetega isikute õigus elada iseseisvalt, sotsiaalselt integreeruda ja võtta osa ühiskonna elust (lõiked 1–3, täielikult);

16) artikkel 16. Perekonna õigus saada sotsiaalset, õiguslikku ja majanduslikku kaitset (täielikult);

17) artikkel 17. Laste ja noorte õigus saada sotsiaalset, õiguslikku ja majanduslikku kaitset (lõiked 1, 2, täielikult);

171) artikkel 18. Õigus tegelda tulundustegevusega teiste lepingupoolte territooriumil (lõiked 1, 2, 4);
[RT II, 29.05.2012, 1 – jõust. 08.06.2012]

18) artikkel 19. Võõrtöötajate ja nende perekondade õigus saada kaitset ja abi (lõiked 1–12, täielikult);

19) artikkel 20. Õigus võrdsetele võimalustele ja võrdsele kohtlemisele töö- ja kutseküsimustes soost sõltumata (täielikult);

20) artikkel 21. Õigus saada informatsiooni ja konsultatsiooni (täielikult);

21) artikkel 22. Õigus osaleda töö- ja töökeskkonna tingimuste kindlaksmääramisel ja parandamisel (täielikult);

22) artikkel 24. Õigus kaitsele töösuhte lõpetamise korral (täielikult);

23) artikkel 25. Töötajate õigus oma nõuete kaitsele tööandja maksejõuetuse korral (täielikult);

231) artikkel 26. Õigus väärikale kohtlemisele töökohal (täielikult);
[RT II, 29.05.2012, 1 – jõust. 08.06.2012]

24) artikkel 27. Perekondlike kohustustega töötajate õigus teistega võrdsetele võimalustele ja võrdsele kohtlemisele (lõiked 1–3, täielikult);

25) artikkel 28. Töötajate esindajate õigus ettevõttes tegutsedes kaitsele ja neile ettenähtud soodustustele (täielikult);

26) artikkel 29. Õigus saada informatsiooni ja konsultatsiooni kollektiivse koondamise korral (täielikult);

27) artikkel 30. Õigus kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest (täielikult).
[RT II, 29.05.2012, 1 – jõust. 08.06.2012]

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 29.05.2012, 2

§ 1.   Ratifitseerida juurdelisatud parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta (edaspidi harta), mis on koostatud 1996. aasta 3. mail Strasbourgis ning millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 1998. aasta 4. mail.

§ 2.   Ratifitseerimisel tunnistab Eesti Vabariik harta III osa artikli A lõike 1 punktide b ja c sätete kohaselt end seotuks harta II osa järgmiste sätetega:

1) artikkel 1. Õigus tööle (lõiked 1–4, täielikult);

2) artikkel 2. Õigus õiglastele töötingimustele (lõiked 1–3, 5–7);

3) artikkel 3. Õigus töötada ohututes ja tervislikes töötingimustes (lõiked 1–3);

4) artikkel 4. Õigus saada õiglast töötasu (lõiked 2, 3, 4, 5);

5) artikkel 5. Õigus ühineda (täielikult);

6) artikkel 6. Õigus pidada kollektiivläbirääkimisi (lõiked 1–4, täielikult);

7) artikkel 7. Laste ja noorte õigus saada kaitset (lõiked 1–4, 7–10);

8) artikkel 8. Töötavate naiste õigus emaduse kaitsele (lõiked 1–5, täielikult);

9) artikkel 9. Õigus kutsenõustamisele (täielikult);

10) artikkel 10. Õigus kutseõppele (lõiked 1–4);
[RT II, 29.05.2012, 1 – jõust. 08.06.2012]

11) artikkel 11. Õigus tervise kaitsele (lõiked 1–3, täielikult);

12) artikkel 12. Õigus sotsiaalkindlustusele (lõiked 1–4, täielikult);

13) artikkel 13. Õigus saada sotsiaal- ja meditsiiniabi (lõiked 1–4, täielikult);
[RT II, 29.05.2012, 1 – jõust. 08.06.2012]

14) artikkel 14. Õigus kasutada sotsiaalhoolekande teenuseid (lõiked 1, 2, täielikult);

15) artikkel 15. Puuetega isikute õigus elada iseseisvalt, sotsiaalselt integreeruda ja võtta osa ühiskonna elust (lõiked 1–3, täielikult);

16) artikkel 16. Perekonna õigus saada sotsiaalset, õiguslikku ja majanduslikku kaitset (täielikult);

17) artikkel 17. Laste ja noorte õigus saada sotsiaalset, õiguslikku ja majanduslikku kaitset (lõiked 1, 2, täielikult);

171) artikkel 18. Õigus tegelda tulundustegevusega teiste lepingupoolte territooriumil (lõiked 1, 2, 4);
[RT II, 29.05.2012, 1 – jõust. 08.06.2012]

18) artikkel 19. Võõrtöötajate ja nende perekondade õigus saada kaitset ja abi (lõiked 1–12, täielikult);

19) artikkel 20. Õigus võrdsetele võimalustele ja võrdsele kohtlemisele töö- ja kutseküsimustes soost sõltumata (täielikult);

20) artikkel 21. Õigus saada informatsiooni ja konsultatsiooni (täielikult);

21) artikkel 22. Õigus osaleda töö- ja töökeskkonna tingimuste kindlaksmääramisel ja parandamisel (täielikult);

22) artikkel 24. Õigus kaitsele töösuhte lõpetamise korral (täielikult);

23) artikkel 25. Töötajate õigus oma nõuete kaitsele tööandja maksejõuetuse korral (täielikult);

231) artikkel 26. Õigus väärikale kohtlemisele töökohal (täielikult);
[RT II, 29.05.2012, 1 – jõust. 08.06.2012]

24) artikkel 27. Perekondlike kohustustega töötajate õigus teistega võrdsetele võimalustele ja võrdsele kohtlemisele (lõiked 1–3, täielikult);

25) artikkel 28. Töötajate esindajate õigus ettevõttes tegutsedes kaitsele ja neile ettenähtud soodustustele (täielikult);

26) artikkel 29. Õigus saada informatsiooni ja konsultatsiooni kollektiivse koondamise korral (täielikult);

27) artikkel 30. Õigus kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest (täielikult).
[RT II, 29.05.2012, 1 – jõust. 08.06.2012]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json